Utsikten i Ed är skolan där ALLA elever vet vad de ska göra när de tagit examen.

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2705
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Utsikten i Ed

Utsikten i Ed är skolan där ALLA elever vet vad de ska göra när de tagit examen.

Från gymnasiesärskolan Utsikten i Dalsland går 70 % av eleverna ut direkt till en löneanställning efter skolan. 28 % går mot Daglig verksamhet och 2 % studerar vidare.  Samtliga elever vet vad de ska göra måndagen efter examen.  En dröm för vilken gymnasieelev som helst!

Praktik, skola och boende i symbios

Gymnasiesärskolan Utsikten har utvecklat metoder som handlar om att koppla samman skola, lära för livet och arbetsliv.

Skolan har ett tätt samarbete med handläggare inom LSS, Daglig verksamhet, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, arbetsgivare/praktikställen samt boendet då alla elever bor på internat.

Undervisning med sikte på arbetsliv

Undervisningen arbetar aktivt mot elevens framtida arbetsliv.

 - Det de behöver träna på sin arbetsplats tar vi in i skolarbetet, säger Lena Andrén som är studie- och yrkesvägledare. Hon berättar vidare om den elev som gjorde praktik i ett bageri och som fick lära sig väga exakt mängd deg under skoltid. 

Lena beskriver också hur man aktivt pratar om elevernas praktik, om vad de lärt sig - och hur de kan koppla det till sin undervisning. Förutom att väga deg, kan det handla om att lära sig prissätta varor, ta betalt, lägga upp arbetsschema och så vidare.

Fritiden

Fritiden blir också en del av lärandet eftersom det kräver visst ansvar att bo på internat; eleven måste komma upp på morgonen, sköta sin städning och liknande.

Arbetsgivarkontakter

Skolan ser också till att vårda alla arbetsgivarkontakter. De har kontakt med dem ett år efter att eleven slutat skolan för att se att anställningen funkar som den ska.

Utslussningsmöten mot verkligheten

Under gymnasieår 3 och 4 genomförs fyra stycken så kallade utslussningsmöten.

År 3 ses eleven, mentorer, boende, LSS-handläggare, Arbetsförmedlingen med flera för att samverka kring elevens behov framåt.

Eleven är väl förberedd. Hen har redan innan fått en blankett som handlar om ”att gå på möte”. Där står förklarat exakt vad som kommer tas upp under mötet och i vilken ordning. Det får eleven ska känna sig trygg i vad som kommer hända. 

Sista året brukar även en SIUS konsulent vara med och redan här pratas eventuellt lönestöd, elevens arbetsförmåga och likande. 

Sök
KANINGRYTA: En riktig skrattfilm

Eleverna vid Utsikten i Ed både gör film och ser film i den egenkonstruerade biografen