Projekt Arbetsliv i Partille - snabbversion av Supported Employment

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2709
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Arbetsliv i Partille
- en snabbversion av SE

Projekt Arbetsliv i Partille har använt sig av Supported Employments (SE) tillvägagångssätt - men valt att korta vägen något för sina deltagare.

 

Supported Employment (SE) är en metod för att ge ett personligt utformat stöd till personer med funktionsnedsättning eller andra missgynnade eller utsatta grupper som vill ha arbete.

Tanken är att människor ska få det stöd och den vägledning de behöver för att hitta ett arbete som fungerar bra för dem och som är hållbart i längden.

 

En genväg

Det är inte ovanligt att man i Daglig verksamhet låter deltagarna få arbetsuppgifter som liknar de som finns i exempelvis café eller butik som en förberedelse till ett arbetsliv.

I Partille har man kommit fram till att det ofta är bättre att låta personen gå direkt till arbetslivet, utan att först gå via Daglig verksamhet.

Direkt till jobb

Att gå direkt mot jobb har visat sig ha flera fördelar. Det ena är att det motverkar inlåsningseffekt. För personer som under livet brottats med att bli accepterade och respekterade, kan Daglig verksamhet lätt bli en trygg plats man inte vill lämna. Man tar det säkra för det osäkra och blir kvar, trots att man har goda chanser att med rätt stöd fungera och kunna utvecklas i arbetslivet.

Det andra är att det är svårt att omsätta lärdomar från Daglig verksamhet till det ”vanliga” arbetslivet. Att arbeta i Daglig verksamhets storkök är inte detsamma som arbeta i ett traditionellt storkök.

Därför hoppar man i projekt Arbetsliv över det första steget genom att göra en direktbedömning huruvida personen ska in i Daglig verksamhet eller om personen ska ut mot arbetslivet.

Det betyder att fler går direkt mot arbetsliv och får då träna generella arbetslivsfaktorer (som närvaro, punktlighet, att få rätt arbetsuppgifter, vilka förmågor personen har) direkt på arbetsplatsen.

Kompetensutveckling och socialt liv i ett

De kurser som genomförs på Arbetslivscentrum i Partille har som metod att gynna ett självständigt liv. I kursutbudet finns ämnen som Friskvård, Gör din egen matlåda, Jobbkurs (där deltagarna bland annat får veta vilka krav det finns på arbetsplatsen, skillnad mellan praktik och anställning mm), Off job som fokuserar på fritid/intressen, självförtroende, hälsa, vänskap och relationer och Samhällskollen, där deltagarna får lära sig mer om samhällets struktur och organisation.

Kurserna fyller också en social funktion eftersom de blir ett tillfälle för deltagarna att träffa varandra.

Utbildningsmaterial

Projektet Arbetsliv har tagit fram ett gediget utbildningsmaterial. Det finns material för arbetsinriktade kurser som ”Arbeta i livsmedelsbutik”. Och det finns ett väl framtaget material till personal: ”Metodhandbok för arbetslivsinriktad verksamhet: hur man arbetar med individuellt stöd i arbete inom daglig verksamhet i Partille”.

Svårigheter i projektet

Deltagarna har ofta behövt lång tid på sig att ta sig mot arbetslivet. Ibland betydligt längre tid än vad man först trott. Andra svårigheter man stött på har bland annat varit att det saknas kontinuitet i arbetsgruppen och på Arbetsförmedlingen.

Framgång för implementering - utbildning, handledning och engagemang!

Projektet har fokuserat på att utveckla sin ordinarie verksamhet. Man har skapat en tydlig struktur och sett till att prioritera tid för arbetet runt målsättningar och metodutveckling.

Projekt Arbetsliv har valt att följa SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) riktlinjer för framgångsrik implementering. Det innebär att man sett till att projektet varit väl förankrat hos politiker och chefer.  

En annan viktig faktor var att så många som möjligt i verksamheterna fått utbildning.”Utbildning, handledning och engagemang i arbetsgrupperna har varit absolut nödvändigt för att implementeringen skulle bli effektiv” säger utvecklingsledare Marianne Merin.