APRIL 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2737
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

APRIL 2016

Finsams frukostmöte den  1 april

DAGLIG VERKSAMHET – ändhållplats eller språngbräda?

 
Daglig verksamhet har utvecklats från fokus på omsorg till anställningsbarhet. Alltid med individen i fokus möter man funktionsnedsättningen där den är. Det handlar om att erbjuda bra verksamhet som utvecklar – att utifrån förutsättningar låta de anställda våga ta ett steg till.
 
”Vi kör arbetslinje så långt det går – och vi har en fantastisk spännvidd.”
 
Vi kommer också att berätta om pågående Finsamprojektet Lärsam. Syftet är att ta fram metoder och framgångsfaktorer som leder till utveckling för personer med rätt till stöd och service enligt LSS.
 
Medverkan: Anna Karlsson,  LärSam, Anna Myhr, Omsorgen om funktionsnedsatta, Region Gotland, Jimmy Nyman, handledare Överskottet, Fredrik Hedberg, handledare Bråtet samt ambassadörer
 
Plats: HÖRSALEN KOMPETENSCENTRUM, Visby, Gesällgatan 7.
Tid: Programmet pågår 8.00-9.00.
FINSAM bjuder på frukost från kl. 7.30.
 
Sök