SUPPORTED EMPLOYMENT, AUGUSTI 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/SE
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

SUPPORTED EMPLOYMENT

Supported Employment, SE, är ett arbetsätt som ger stöd för individens utveckling i samband med arbetsträning och praktik. Metoden används också med framgång inom Daglig Verksamhet.

22-25 augusti 2016 arrangerades utbildningen för 20 anställda handledare inom JobbSam och Daglig Verksamhet på Gotland. Kursledare var Mimmi Darbo från Misa Kompetens.

Vad är Supported Employment?

i samband med arbetslivsinriktad rehabilitering ger Supported employment (SE) individen stöd och vägledning som ska underlätta på en arbetsplats. Metoden används också inom Daglig Verksamhet (DV) då man arbetar med ett individuellt fokus för utveckling.

SE tar tillvara och utvecklar individens egna resurser. Målet är att hitta hållbara lösningar för personer som av olika skäl har svårt att utvecklas och klara sysselsättning, praktik, arbete eller  studier och egen försörjning.

En av de bärande delarna i metoden är att den ska hjälpa personer till ett lönearbete. Idag används metoden även för att ge personer möjlighet till att delta i arbetslivet - även om det på kort sikt inte handlar om en anställning.

Metoden Supported employment (SE) har används sedan 1970-talet och är vetenskapligt utvärderad. Det är en av de mest utbredda metoderna i västvärlden när det gäller att utforma stöd för personer med funktionsnedsättning att komma till och behålla ett arbete.

Kursens innehåll

Under kursen fick deltagarna kunskap om SE-metodens grunder och dess fem grundstenar: Överenskommelse med klient, yrkesprofil, jobbsökande, arbetsgivarengagemang samt stöd på och utanför arbetet.

Deltagarna har också diskuterat hur man bedömer en arbetsplats lämplighet samt etik och värderingar.

 

 

Sök