OKTOBER 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2795
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

DE JOBBAR MED UNGAS VÄG MOT FRAMTIDEN

När Ungdomskraft och UngKOMP lyckas finns bara vinnare!

Finsams frukostmöte oktober 2016:

När Ungdomskraft och UngKOMP lyckas finns bara vinnare

Insatser för unga kan ses som investeringar för framtiden. Välkommen till ett frukostmöte där två verksamheter med ung inriktning berättar om arbetssätt, uppdrag, framgångar och motlut.

UNGDOMSKRAFT ansvarar för det kommunala aktivitetsansvaret på Gotland. Målgruppen är ungdomar, 16-20 år, som inte avslutat skolan och inte har sysselsättning eller arbete. Målet är att med ge ungdomarna stöd i att förändra sin livssituation och skapa en framtidsplan. Ungdomskraft startade 2012, då med stöd från ESF och FinsamGotland.

UNGKOMP är en ny verksamhet riktad till unga, 16-24 år, som är i eller riskerar långvarig arbetslöshet. Resurser och bred kompetens samordnas för att minska ungdomsarbetslösheten på Gotland och utveckla myndigheternas arbetssätt. Att verksamheten lyfts ur myndigheternas ordinarie lokaler är ingen tillfällighet. Här ska deltagarnas behov stå i centrum för förändring och motivation mot jobb och studier.

UngKOMP är ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen och Region Gotland, med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF.

Medverkan: Representanter för Ungdomskraft och UngKOMP på Gotland

Sök
LÄNKAR