DECEMBER 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2808
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ARBETSPLATSERNA SOM ÖPPNAR DÖRREN: ÅRETS PRISTAGARE!

Finsams frukostmöte den 2 december 2016

Årets sista frukostmöte lade fokus på arbetsmarknad, som på Gotland å ena sidan är ljus – å andra sidan mer komplicerad för grupper som av olika skäl behöver extra stöd.

Det är mot denna bakgrund Finsam delar ut ett årligt pris till arbetsplats och arbetsledare som gått det extra steget för deltagare i samband med arbetsträning. 

Årets pristagare

Årets Finsampris tilldelades handledaren Anna Malmqvist och arbetsplatsen Leva Kungslador, för utmärkt mottagande i samband med förberedande arbetsträning.

Motiveringen lyder: Leva Kungslador med verksamhetsledare Anna Malmqvist har visat ett stort engagemang och en stark förståelse för människor som behöver förberedande arbetsträning.

Inställningen att ta emot många personer, från flera olika håll, med individuella arbetstider och anpassningar efter individens förutsättningar har varit beundransvärd. Den förberedande arbetsträningen bestod av trädgårdsarbete, vaktmästeri, snickeri och allt i allo – allt anpassat efter person.

Tid har avsatts för att vägleda, stötta och svara på frågor. 

Resultatet är något som aldrig hade gått att förverkliga utan många händers medverkan. 

Allas insats har haft betydelse. 
Alla har fått möjlighet att lyckas. 
Alla kan känna en gemensam stolthet.
 

Styrkan i den egna berättelsen

 

Årets pristagare hade nominerats av JobbSam - en verksamhets som också användes som om kuliss till det fortsatta samtalet om platser för arbetsträning. 

En tidigare deltagare är Amanda Gydemo Östbom som oerhört stark berättade om sin resa, från trasig utbrändhet till ett fast arbete i Stockholm. 

En av de riktigt viktiga samhällsinsatserna gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete.

Genom arbetsträning ges deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig.

---------------------------------------------------

EN AV DE RIKTIGT VIKTIGA SAMHÄLLSINSATSERNA gör de arbetsplatser och företag som tar emot personer som behöver stöd för att närma sig eget arbete. Genom arbetsträning får deltagaren möjlighet att bygga upp vardagsrutiner och självförtroende. Det handlar det om att finnas i ett sammanhang där det man gör betyder något – man ser att en förändring är möjlig.

Vid detta frukostmöte medverkade: Pristagarna, Tina Ersson, Finsams styresle och chef för Arbetsförmedlingen Gotland, Amanda Gydemo Östbom samt JobbSam-teamen.