MI - MOTIVERANDE SAMTAL

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/MI
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MI - MOTIVERANDE SAMTAL

FinsamGotland har arrangerat MI-utbildningar och inspirationsdagar sedan 2016. Många har sin utbildning från annat håll, både nyare och längre tillbaka. Alla är välkomna att samverka och mötas kring MI på Gotland. 

 
Beslut rörande Finsams MI-utbildningar bygger intresseanmälningar via länken nedan.

Intresseanmälan kan göras av enskilda och chefer/arbetsledare – inom Finsams parter, dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland.

Vi strävar efter att det blir en bra blandning vid varje utbildning, med målsättningen att man skapar förståelse för varandras verksamheter.

 
Här finns länk till intressseanmälan för kommade utbildningar i motiverande samtal.
 
Om någon arbetsplats har ett större vill göra en större intern satsning på MI kan man kontakta Finsam (info@finsamgotland.se) och det MI-nätverk som bildats sedan Finsam började med dessa utbildningar.

En av målsättningarna med nätverket har varit att utbilda egna MI-utbildare och MI-stödjare inom Finsams parter. I nätverket finns numera anställda som eventuellt skulle kunna genomföra MI-utbildningar internt.

 
Att möta hopplöshet

Välkommen till en inspirationsdag om MI:  Att möta den hopplöse – de klienter/patienter vi möter som lever med känsla av hopplöshet och bristande tilltro till sin egen förmåga. Hur kan vi med  MI kan möta dem och bidra till att väcka hopp?

Seminariet kommer också att handla om vår egen känsla av hopplöshet emellanåt som yrkespersoner – och vad vi kan göra med det. 

I detta ingår den (för många lite hopplösa) situation vi har med covid nu sedan ett år.

Måndagen den 26 april
Tid: 9.00-16.00
Plats: Digitalt via zoom.
Målgrupp:Alla med MI-erfarenhet
Anmälan: info@finsamgotland.se
 
 
 
 
Fler utbildningstillfällen planeras.

Målgrupp är i första hand anställda inom Finsams parter: Arbetsförmedling, Försäkringskassa samt Region Gotland med socialtjänst, hälso- och sjukvård samt utbildning och arbetsliv.

Genom MI-nätverket kan vi också erbjuda MI-information och utbildningar till andra intresserade. Kontakta Finsam (e-post nedan).

OBSERVERA: Utbildningarna planeras och genomförs när vi ser att tillräckligt många har anmält intresse via denna länk: Här finns länk till intressseanmälan för kommade utbildningar i motiverande samtal.

 

*****
 
MI-nätverket

MI-nätverket riktar sig till er som gått MI-utbildning - nu eller tidigare - Syftet är att inspirera, utveckla och stödja varandra.

HÄR KAN DU GÖRA DIN intressseanmälan ATT INGÅ I MI-NÄTVERKET
 
*****

EXTERNA UTBILDNINGAR PÅ HÖGSKOLENIVÅ

Utbildningar i samtaltekniken MI- Motiverande samtal, arrangeras stundom vid olika högskolor. Kurserna motsvarar vanligen 7,5 högskolepoäng. Nedanstående utbildningar kan sökas via allastudier.se.

Nedanstående högskolor och universitet arangerar återkommande utbildningar i Motivernade samtal i olika nivåer och med olika förkunskapskrav.

 

Listan ska uppdateras

HÖGSKOLAN DALARNA
Studieperiod: v 4 - 23 Studietakt: 25%
Studieort: Falun
Studieperiod: v 4 -23 Studietakt: 25 %

GIH - GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLAN
Kursen är en fristående kurs, i distans- och campusförlagd form
Studieperiod: v4-v23 Studietakt: 50%
 
LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET
Motiverande samtal, 7,5 poäng
Studieperiod 2019 v 4 - v 13 Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).
 
Motiverande samtal, 7,5 poäng
Studieperiod 2019 v 45 - 2020 vecka 03 Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).
 
Motiverande samtal fördjupning, 7,5 poäng
Studieperiod 2019 v 45 - 2020 vecka 03 Studietakt: 50%
Studieform: Distans
Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet samt Totalt 60 hp inom områdena beteendevetenskap, pedagogik, samhällsvetenskap och/eller vårdområdet (hälsa, vård och omsorg).
 
KARLSTADS UNIVERSITET
Motiverande samtal och förändringsprocesser, 7,5 poäng
Studieperiod: 2019-0826 - 2019-11-03: Studietakt: 50 %
Studiefrom: Bunden till studieort
 
Motiverande samtal i hälsofrämjande arbete
Studieperiod: 2019-04-01 - 2019-06-09 Studietakt: 50%
Studieform: Bunden till studieort, Karlstad
Nivå:Avancerad
Förkunskapskrav: 60 hp högskolestudier samt gymnasiets Svenska kurs 3 eller Svenska som andraspråk kurs 3, gymnasiets Engelska kurs 6 eller eller motsvarande.
 
HÖGSKOLAN I SKÖVDE, 7,5 hp
Startvecka - slutvecka: v.19 - v.23
Studietakt: 100%
Studieort: Skövde

 

Sök
YOU-TUBE och WEBBEN

Föreläsning med Christina Näsholm om Motiverande samtal – MI

------

• Motivational Interviewing and Quantum Change, with William R. Miller

------

• Introduction to MI, Bill Matulich  (17 minuter). 

------

• Merlo Lab (många länkar)
------
• Killen i baren (Folkhälsomyndigheten)
------
(Folkhälsomyndigheten)
------