Almedalen 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2813
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FINSAM I ALMEDALEN 2016

TEMA: RUSTA SKAPA SAMVERKA

ATT RUSTA, SKAPA OCH SAMVERKA är den röda tråden för FINSAM:s  serie frukostmöten och lunchseminarier under Almedalsveckan.

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning?
Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla?
Vårt svar är att samverkan ger resultat och social hållbarhet.

Liksom tidigare år finns också ett bemannat marknadstält, måndag till fredag mellan 10-16.30.

FINSAM i Almedalen arrangeras av Nationella Rådet och Nationella Nätverket för Samordningsförbund - samt FinsamGotland.

Välkommen till FINSAM i Almedalen, 3-10 juli 2016.

--------------------------------------------------------------------

ETT LUNCHSEMINARIUM

Torsdag lunch: Om tillit till välfärden och social trygghet: Hur håller vi ihop vårt samhälle?

Vad betyder tilliten till välfärden för det svenska samhällsbygget? Hur hanterar vi tillit, tolerans och det sociala kapitalet för att skapa ett samhälle som ger plats för alla? Föredragshållare och panelsamtal kring tillit till välfärden, politiken, myndigheter och media. LÄS MER HÄR

TID: Torsdagen den 7 juli klockan 12.00 - 13.00 Lunch serveras från 11.45
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

-----------------------------------------------------------

FEM FRUKOSTMÖTEN

 
Måndag frukost: NYSTART FÖR UNGA I INGENMANSLAND Om unga med oavslutad skola eller LSS-beslut
 
Hur kan vi stötta unga till aktivitet, studier eller arbete?
Oavslutad skolgång är ett av de största hindren att komma vidare i vuxenlivet.
För unga med LSS-beslut kan vägen mot riktig lön för utfört arbete bli extra lång.
Ett möte om unga som som av olika skäl behöver extra stöd för att nå egen försörjning. LÄS MER HÄR
 
TID: Måndag 4 juli klockan 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök, Skeppsbron 24, Visby

------------------------------

Tisdag  frukost: INTEGRATION: MERA HÄLSA - BÄTTRE SVENSKA!  Inspiration och motivation överbygger hinder

Språket och den egna hälsan är viktiga nycklar till etablering i ett nytt land. Att tvingas till flykt är en livskris. Stress och psykisk ohälsa kan bli hinder för integration och att klara Svenska För Invandrare SFI.

Ett möte om hur satsning på hälsa blir nyckeln till språk, arbete och integration. LÄS MER HÄR

TID: Tisdag 5 juli klockan 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök , Skeppsbron 24, Visby

------------------------------

Onsdag frukost   UTVECKLING OCH ARBETSMARKNAD FÖR FLER Mentorskap och sociala företag ger nya jobb

 
Hur kan vi skapa nya jobb? Riktiga jobb för grupper som har svårt att komma in – eller tillbaka – till arbetsmarknaden!Vilka stöd, kunskap och verktyg behöver arbetsplatserna för att ge fler möjlighet till jobb?
Ett möte om hur sociala företag och ansvarstagande i form av mentorskap kan vidga arbetsmarknaden. LÄS MER HÄR
 
TID: Onsdag 6 juli klockan 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök , Skeppsbron 24, Visby

------------------------------

Torsdag frukost: NÄR INDIVIDEN BLIR DET CENTRALA I VÄLFÄRDEN Ändrat synsätt och lönsam samverkan för alla

Sociala investeringar lönar sig för kommun, landsting och statliga myndigheter. Men den störste vinnaren är individen! 

Välkommen till ett möte om samverkan som ger resultat. Utgångspunkt för samtalet tas i två framgångsrika insatser för målgrupper som ofta har svårt att komma till sin rätt. Arbetsmarknadstorget i Skellefteå arbetar med unga, 16-29 år, med behov av långvarigt stöd. Internationella kvinnor är ett integrationsarbete i Malmö för kvinnor som annars har svårigheter att komma in i det svenska samhället. LÄS MER HÄR

TID: Torsdag 7 juli klockan 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök , Skeppsbron 24, Visby

------------------------------

Fredag frukost: PROBLEMEN INGEN KAN LÖSA PÅ EGEN HAND Om samverkan kring välfärd och arbetsmarknad

De som står utanför arbetsmarknaden behöver ofta stöd från flera håll för att nå egen försörjning. Ingen löser detta på egen hand. Här har samordningsförbunden en viktig roll. Det handlar om helheten, inte enskilda myndigheter.

Välkommen till ett panelsamtal om långsiktig samverkan kring välfärden. LÄS MER HÄR

TID: Fredag 7 juli klockan 8.00- 8.45 Frukost serveras från 7.30.
PLATS: Restaurang Joda Bar & Kök , Skeppsbron 24, Visby

------------------------------