MARS 2017

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2844
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Mars 2017

Boendestödet: Nyckeln till ett aktivare liv  

Fredagen den 3 mars 2017

 
PROGRAM: De har som yrke att inspirera, stödja och motivera. Boendestödjarna kan vara nyckeln som öppnar dörren för ett aktivare liv. 

Någon kan behöva hjälp att hålla tider och att ha koll på dygnet. En annan har svårt att få till det med matlagning, levnadsvanor och hushållssysslor. Några behöver stöttning att kontakta myndigheter. 

Många behöver prata om svåra saker och få stöd i sociala sammanhang. En del träffar inte så många andra människor.  

Boendestödet är till för personer som har svårt att hantera vardagslivet på grund av psykisk funktionsnedsättning. Det är ett personligt stöd som anpassas individuellt efter behov.

Målet är att stödja och utveckla de egna förmågorna för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt  - och aktivt kunna delta i samhället.

 

Medverkan: Henrik Söderdahl, ehetschef
                    Susanne Ryderholm, boendestödjare
 
 
Sök