En sann samordnare går i pension

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2884
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

En sann samordnare går i pension

”Den som slår upp orden samverka på Gotland kommer med all säkerhet först hitta en bild på Eva Jupiter!”

 

 

 

 

 

 

På onsdagen (18 juli 2014) bjöd Eva Jupiter in samarbetspartners från ett långt yrkesliv på Gotland. Sedan FinsamGotland bildades 2008 har hon varit dess samordnare. Efter Almedalsveckan går hon i pension.

Under åren hon verkat som Finsams samordnare har strategiska och praktiska pusselbitar har lagts samman till en verksamhet som nu står stadigt på sina tre ben: Projekt, mötesplatser och att underlätta samarbetet mellan Finsam parter, med individen i fokus.

Russet

Det var många som ville visa sin uppskattning. Lennart Blom är en av dem som samarbetat länge med Finsam och Eva Jupiter. Han överlämnade en vacker fotobok om russ.

- Det är så jag ser på Eva, förklarade han. Hon är pålitligt och envis. Och som russen hade hon en förmåga att stå i vägen när man kom farande. Hon gjorde att vi var tvungna att stanna upp och tänka till emellanåt.

Nuvarande styrelsen

Regionrådet Hanna Westerén (S) är FinsamGotland nuvarande ordförande.

– Den som slår upp orden samverka på Gotland kommer med all säkerhet först hitta en bild på Eva Jupiter! Eva är samverkan och samarbete personifierat, sa hon.

Tillsammans med socialdirektör Marica Gardell, Arbetsförmedlingens chef på Gotland Kristina Ersson och Försäkringskassans lokalkontorschef Eva Andersson framförde hon styrelsens från hjärtat komna tack för samarbetet under de gångna åren.

Nätverksbyggande

Ann-Christine Karlsten, verksamhetsledare på Frälsningsarmén visade i sitt tal att FinsamsGotland under Eva Jupiters ledning har skapat en helt ny mötesarena för dem som arbetar med personer som behöver extra stöd för att få vardagen att gå ihop. Samtal med Eva och i det gotländska paraplynätverket har betytt mycket för Frälsis verksamhet "Hela Livet", berättade hon.

Kalejdoskop

Arbetsförmedlingens största möteslokal till sista plats denna dag. Även detta blev en mötesplats i Finsams anda. Här fanns gamla och nya kollegor, arbetskamrater och samarbetspartners, representanter för Finsams parter på ön, Paraplynätverket, Hjärnkoll - och en mängd goda vänner.

- När jag ser er alla tillsammans är det som ett kalejdoskop, tackade Eva Jupiter. En mängd stjärnor som tillsammans bildar en vacker bild. Och om man skakar om lite grann bildas nya bilder – nya sammanhang för varje enskild stjärna. Precis så fungerar Finsam!

–---------------------------------------------------------

Sök