APRIL 2017

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2891
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

APRIL 2017

Fredagen den 7 april

Om MI och DUA: Att motivera unga och unga vuxna

Jobbar du med unga och unga vuxna och önskar att du kunde motivera dem till förändringar - men utan att riktigt veta hur?

Motiverande samtal - MI – är en samtalsmetod som är tydligt anpassad för att respektera individens egen fria vilja. Det är särskilt viktigt i när det gäller unga människor. Modellen bygger på ungdomarnas egna skäl till att en förändring kommer till stånd.

MI ger ett bra stöd i de utmaningar som kan finnas i samtalet när vi pratar om ämnen som droger och alkohol, sluta röka, levnadsvanor, söka ett jobb eller klara sitt skolarbete.

DUA - Delegationen för Unga till Arbete - har regeringens uppdrag att skapa insatser som minskar ungdomsarbetslösheten. På Gotland har Regionen och Arbetsförmedlingen förstärkt samverkan med målet att arbetslösheten bland unga ska minska med 15 procent fram till och med 2018. Att uppmuntra och stödja till avslutad skolgång är en viktig del – som också får betydelse för resten av livet.

 

Medverkan: Helena Kedja, MI-tränare
Agneta Lindqvist, DUA, Delegationen för unga mot arbete
Sök