MÖTESPLATS måndag-fredag

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2907
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MÖTESPLATS måndag-fredag

Välkommen till FINSAMs tält, måndag till fredag 10.00-16.00.
PLATS: HAMNPLAN H213

Hur rustar vi dem som behöver stöd för att nå egen försörjning? Hur skapar vi en arbetsmarknad för alla? Hur fungerar samverkan för social hållbarhet?

Rusta, skapa och samverka är den röda tråden för finansiell samverkan mellan myndigheter.

FINSAMs tält finns på Hamnplan, plats H213. Under Almedalsveckan är tältet bemannat med representanter från de samordningsförbund som står för dagens program.

De personer som medverkat vid dagens frukostmöte finns på plats. Det gör att varje dag får sitt tema.

Måndag:
RUSTA: Unga som av olika skäl har behov av utökat stöd för att nå egen försörjning. Hur kan vi hjälpa dem att hitta rätt i en komplicerad värld bland myndigheters olika uppdrag och regelverk?

Tisdag:
RUSTA: Samhällsorientering och hälsa som framgångsfaktor vid integration. Hur mycket kunskap om det svenska samhället erbjuder vi nyanlända? Vad händer - och vad blir vinsterna - om vi ger lite mer? Hälsa är en annan nyckel som underlättar integrering. Hälsolitteracitet betyder att ta kontroll över den egna hälsan. Här handlar det om att förstå den information man får.

Onsdag:
SKAPA: Hur kan vi skapa nya jobb för grupper som har svårt att komma in på arbetsmarknaden? Är entreprenörskap och småföretagande en väg att bryta utanförskap? Vilket stöd erbjuds kvinnor och män – är det jämställt? 
 

Torsdag:
SAMVERKAN: Bemötande och samverkansinsatser som minskar risken för långa sjukskrivningar och utanförskap: Psykisk ohälsa är den vanligaste orsaken till sjukskrivningar. Det är den stressrelaterade ohälsan som ökar mest. Ett annat folkhälsoproblem är våld i nära relationer. Två orsaker till psykisk ohälsa. Hur hittar vi den kortaste vägen tillbaka för dem som drabbas?

Fredag:
SAMVERKAN kring problemen ingen kan lösa på egen hand. Om social hållbarhet och tillit till välfärden.

Människor med långvarig arbetslöshet, ohälsa och social problematik hamna lätt i en gråzon mellan olika ersättningssystem. Det kan leda till en rundgång mellan olika myndigheter och ineffektiva insatser.

Hur gör vi på Gotland för att skapa samverkan, där 1+1 blir 3?KONTAKT: Greta Henriksson, Samordnare, FinsamGotland