Inspiration Finsam 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2944
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Inspiration Finsam 2016

Under 2016 arrangerades Inspiration Finsam som tre enskilda föreläsningsdagar: 28 april, 20 september och 13 oktober

Inspirationsdagarna 2016 behandlade arbetsmiljö, arbetsmarknad, integration, psykisk ohälsa och hälsa. Detta sammanfattades i det övergripande temat med frågan:

Är det UTANFÖRSKAPET som ökar
– eller är det INNANFÖRSKAPET som blir allt trängre?
 
MER INFORMATION OM FÖRELÄSARNA NEDAN OCH I SPALTEN TILL HÖGER

Inspiration Finsam riktar sig till alla anställda inom Finsams parter. Det är Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan på Gotland samt Region Gotland med socialförvaltningen, hälso- och sjukvården samt skola och utbildning.

Inbjudan riktar sig även till Finsams samarbetspartners inom näringsliv, arbetplatser, organisationer och föreningar

.........................................................

Föreläsningarna den 28 april 2016.

Psykisk ohälsa är en av vår tids största folksjukdomar.
Men psykisk ohälsa är intimt förknippat med vår mest privata sfär.
Det är svårt att prata om psykisk ohälsa, och särskilt på jobbet.

Medverkan: Selene Cortes har bred såväl praktisk som teoretisk kunskap om psykisk ohälsa.

Selene Cortes har under flera år jobbat brett med psykosocial arbetsmiljö. Hon är öppen med sin egna erfarenheter av utmattningssyndrom som ledde till drygt fyra års sjukskrivning

LÄS MER HÄR

 
En personlig berättelse om mötet med ett nytt land,
nya kulturella koder, nytt språk. 
Om utanförskap och vägen in. 
Om att lära sig att leva MED två världar
istället för MELLAN två världar.

Medverkan: Mustafa Can är journalist, författare och föreläsare.

Mustafa Cans föreläsning utgår från kulturella koder och vad det innebär i vardagen och på arbetsmarknaden. Det handlar om integration, språk och makt.

LÄS MER HÄR

---------------------------------------------------------------

Föreläsningarna den 20 september 2016.

Livstycket är ett kunskaps- och designcenter i Tensta där kvinnor från helaVI LÄR OSS GENOM ATT UPPLEVA Birgitta Notlöf, torsdagen den 20 september 8.30 -12.00. världen deltar. Många saknar utbildning och har haft svårt att komma in i det svenska samhället. Inte minst har de inte hittat nyckeln genom språket. En inspirations-föreläsning om integration, kreativitet och sysselsättning.

Medverkan: Birgitta Notlöf, verksamhetschef på Livstycket och VD för Livstycket Produktion AB.

Arbetssättet  är funktionell pedagogik. Konstnärlig verksamhet som att sy, brodera och trycka på textilier, kombineras med teoretisk undervisning i svenska, samhällskunskap och data. På så vis får orden en funktion, en verklighet och ett sammanhang. Orden ”sax, tråd och tack ” är just bara ord tills de får en verklig innebörd. LÄS MER HÄR

DEN OKÄNDA RESAN: Ryaidh Al-Baldawi Torsdagen den 20 september 13.00-16.30

 

 

Att flytta är en stor förändring, oavsett om det är från ett land till ett annat eller om flykt från ett krigsområde. Det blir en livskris där varje person har sin egen historia. Här gäller det att skilja på naturlig stress och psykisk ohälsa.

Medverkan: Riyadh Al-Baldawi, psykiater och psykoterapeut, har grundat Orienthälsan som arbetar med barn, vuxna och familjer.  

Hur påverkas vårt sätt att leva när vi möter nya kulturella referenser och kulturella koder? Vad betyder det för en individ att vara i ständig beredskap att revidera delar av sina inlärda vanor för att bli accepterad i en ny miljö? LÄS MER HÄR

---------------------------------------------------------------

 

Föreläsningarna den 13 oktober 2016

Tjejer med NPF möter ofta speciella svårigheter. De är vanligen mindre utåtagerande än killar och är därför svårare att upptäcka. Ofta ställer också omgivningen högre krav på anpassningsförmåga och social kompetens.

Medverkan: Svenny Kopp, specialist inom barn- och ungdomspsykiatri. Hennes specialområde är skillnader mellan tjejer och killar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, NPF.

”Varför förstår ni inte att jag inte fixar skolan? Varför tror ni att jag kan, bara jag anstränger mig lite mer?” LÄS MER HÄR

 

 

Varför vill ingen tro att brottsligheten minskar? Hur ser utvecklingen egentligen ut på global nivå, går det åt rätt eller fel håll? Vad händer i Sverige och vad händer på Gotland?

Statistik kan vara väldigt tråkig men också otroligt intressant. Det handlar om vad statistiken visar.

Medverkan: Staffan Landin, journalist och samhällsvetare, uppvuxen i Klintehamn, nu verksam och boende i Lund.

Staffan Landin använder siffror och statistik för att göra utveckling möjlig att förstå. Han har tidigare jobbat på FN:s utvecklingsprogram UNDP och svenska stiftelsen Gapminder tillsammans med professor Hans Rosling. LÄS MER HÄR

---------------------------------------------------------------