Gotland lägst arbetslöshet i landet

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2953
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Gotland lägst arbetslöshet i landet

2017-08-11 Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik, Gotland

Under juli månad hade Gotland lägst arbetslöshet i landet med 2000 fler anmälda sommarjobb än året innan. Ett större antal ungdomar kom även i arbete.

I slutet av juli var 1 382 personer, eller 5,0 procent av den registerbaserade arbetskraften, inskrivna vid Arbetsförmedlingen som öppet arbetslösa eller deltagare i program med aktivitetsstöd. I riket som helhet var motsvarande andel 7,3 procent, högst arbetslöshet i landet hade Södermanland med 10,2 procent.

När det gäller ungdomar mellan 18 och 24 år var 7,4 procent (221 personer) av den registerbaserade arbetskraften arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd, under juli 2016 var siffran 8,3 procent. Motsvarande för riket var i juli 2017 10,0 procent.

– Arbetsmarknaden på Gotland är väldigt stark. Vi har fått in väldigt mycket jobb och i vissa fall har arbetsgivarna svårt att hitta rätt kompetens.  Det är även glädjande att fler ungdomar fått jobb, säger Susanna Hultberg, sektionschef på Arbetsförmedlingen i Visby.

Antalet personer i etableringsuppdraget ökar, vilket är en utveckling som kommer bestå under större delen av 2017. I slutet på juli omfattade etableringsuppdraget 189 personer, för ett år sedan var antalet 79. Av de som var inom etablering var 109 män och 80 kvinnor och alltfler kommer i arbete.

 

Kort om arbetsmarknaden för Gotlands län i juli månad

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2016.

  • 5,0 procent var inskrivna som arbetslösa (5,0).* Sammanlagt 1 382 personer (1 368) varav 109 inom etablering (54).
  • 7,4 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,3).* Sammanlagt 221 personer (260) varav 11 inom etablering (X).
  • 670 personer var öppet arbetslösa (615) varav 60 inom etablering (37).
  • 712 personer deltog i program med aktivitetsstöd (753) varav 49 inom etablering (17).
  • 82 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (81) varav 7 inom etablering (1).
  • 153 personer fick arbete (163) varav 7 inom etablering (1).
  • 0 personer varslades om uppsägning (0).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.


Månadsstatistiken för augusti publiceras 11 september kl. 8:00

Fakta om statistiken
Arbetsförmedlingens månadspressmeddelanden redovisar myndighetens verksamhetsstatistik. Redovisningen bygger på Arbetsförmedlingens registeruppgifter om bland annat inskrivna arbetslösa och om nyanmälda lediga platser. Arbetsförmedlingens arbetslöshetsstatistik redovisar olika kategorier av arbetssökande som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. En av dessa är öppet arbetslösa – alltså de som saknar, aktivt söker och omgående kan ta ett arbete. En annan är sökande i program med aktivitetsstöd. Dessa två grupper benämns tillsammans inskrivna arbetslösa. Andelen inskrivna arbetslösa anges i förhållande till en registerbaserad arbetskraft.

Sök