Bättre överlämningar mellan Försäkringskassan och kommunen vid indragen assistans

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2967
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Bättre överlämningar mellan Försäkringskassan och kommunen vid indragen assistans

2017-09-04 Om Försäkringskassan drar in en persons assistansersättning är det kommunen som tar över ansvaret för det stöd som personen kan få. Nu ska Försäkringskassan förbättra rutinerna vid överlämningen.

Det är regeringen som gett Försäkringskassan i uppdrag att analysera om myndigheten ska bli skyldig enligt lag att anmäla till kommunen om en person som har haft assistansersättning får den indragen.   

 

Analysen som nu är klar visar att den skyldighet som Försäkringskassan har i nuvarande lagstiftning är tillräcklig. Försäkringskassan ska informera kommunen om beslut om assistansersättning. Däremot behöver Försäkringskassan se över rutinerna för detta.   

– Det är viktigt för oss att de personer som lämnar den statliga assistansersättningen inte hamnar mellan stolarna, utan att överlämningen till kommunen blir så bra som möjligt så att personen kan ansöka om kommunalt stöd. Den här rapportens analys har gett oss bra inspel till vad som funkar och inte funkar vid överlämningen till kommunerna. Vi kommer att se över rutinerna under hösten, bland annat kan man tänka sig att kommunerna får mer information än vad de får idag. Våra beslutsmotiveringar är något som exempelvis kan underlätta i LSS-handläggningen som kommunen gör, säger Marie Axelsson, chef för Försäkringskassans avdelning för Funktionsnedsättning.   

 

Kommunen ansvarar för det stöd som finns till personer med funktionsnedsättning och som regleras enligt LSS eller i Socialtjänstlagen. För LSS insatsen personlig assistans delar kommunerna ansvaret med Försäkringskassan. 
Eftersom kommunerna organiserar sin LSS-handläggning på olika vis i hela landet kommer Försäkringskassan att se över rutinerna på lokal nivå.  

Sök