NOVEMBER 2017

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2995
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

NOVEMBER 2017

Integration är att bygga broar. Om Gotlands integrationsstrategi och Hälsa i Sverige. Finsams frukostmöte den 3 november 2017.

Integration är att bygga broar

HÄLSA I SVERIGE: ”Men hur säger man njure på arabiska?”

Många av dem som kommit som flyktingar till Sverige har varit med om traumatiska händelser – som kan leda till ohälsa. Människor som får hjälp till en positiv hälso- utveckling har större möjlighet att klara sin vardag. Hur gör vi för att förstå varandra?

Vad heter njure på arabiska?

Kunskapslyftet Hälsa i Sverige är en verktygslåda som är tillgänglig för alla. Bakomsatsningen står Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

INTEGRATIONSTRATEGI FÖR GOTLAND: Vad händer nu?

Sedan hösten 2015 har asylsökande kommit till Gotland för att söka skydd från krig och svält. För många pågår asylprocessen. Andra har fått besked om uppehållstillstånd.

I ett stort gemensamt samverkansarbete har det gotländska samhället nu tagit fram en strategi för integration – med utgångspunkt från fem områden: Arbete, boende, hälsa och sjukvård, socialt sammanhang och utbildning. Men vad händer nu?

Medverkan: Kajsa Lingström, utbildningsstrateg, Hälso-­ och
sjukvårdsförvaltningen
Monika Okfors, leg sjuksköterska inom psykiatri
Karl Risp, strateg för social hållbarhet, Region Gotland