SEPTEMBER 2016

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/2september2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

SEPTEMBER 2016

Finsams frukostmöte den 2 september 2016

"Stress är det nya tunga lyft"

Nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö

Drygt 130 åhörare i en näst intill fullsatt lokal, visar att arbetsmiljö är en engagerande fråga för många.

Efter det utannonserade frukostmötet träffade arbetsmiljöinspektor Jennie Karlsson en grupp nyckelpersoner inom HR (personalfrågor) hos Region Gotland.

Arbetsplatser och organisationer består av människor. Det är den viktigaste och mest flexibla resurs som finns. Därför gäller det att hushålla med människorna och att skapa arbetsmiljöer där de mår bra och jobbar bra.

Att arbeta förebyggande med organisatorisk och social arbetsmiljö bygger upp organisationens immunförsvar så att den orkar och klarar att utföra det den ska. Arbetsmiljöverkets nya föreskrift 2015:4 om organisatorisk och social arbetsmiljö förtydligar arbetsmiljölagen och hur en sund och säker arbetsmiljö ska se ut.

Den vanligaste orsaken till arbetssjukdom hos kvinnor är organisatoriska och sociala faktorer, särskilt inom branscherna offentlig förvaltning, vård, omsorg och utbildning.

”Varför drabbar det fler kvinnor än män?
Och vad ska arbetsgivaren egentligen göra för att förebygga sådan ohälsa?”