FÖRBUNDETS ANSLAGSTAVLA

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3015
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FÖRBUNDETS ANSLAGSTAVLA

KALLELSER

 
Styrelsesammanträde
 

 

HANDLINGAR OCH PROTOKOLL

 

 

Öppenhet är en av grundstenarna i ett demokratiskt samhälle. Medborgarna har har rätt att ta del av de allmänna handlingar som upprättas av eller inkommer till samordningsförbundet FinsamGotland. 

Det gäller inte handlingar som omfattas av sekretess. 

Det gäller inte heller arbetsmaterial.
 
Kontakta gärna samordningsförbundet med frågor som rör detta och den verksamhet vi bedriver och finansierar.
Kontaktuppgifter finns här: www.finsamgotland.se/kontakt