JOBBSAM

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3019
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JobbSam 2.0 avslutades 1 juli 2020

Den 1 första september 2020 startade JobbSam 3.0 med placering i arbetsmarknadsenheten, Region Gotland. 

 

 

Länk till JobbSam 3.0: www.gotland.se/jobbsam

 

------

KONTAKTPERSON RÖRANDE JOBBSAM 2.0:

Johannes Hedlund 

Arbete: 070-4477664
 

Utvärdering av JobbSam 2.0

JobbSam 2.0 har finansierats av Finsam under flera år. Den 24 september presenterade Joakim Tranqvist den utvärdering som genomförts under våren och sommaren. LÄS DEN HÄR

********

Vad har hänt i JobbSam?

JobbSam har i två versioner pågått i fem år.I samband med årsredovisningen görs en sammanställning över tiden som gått. Här finns den. 

*****

JobbSam är ett samarbete mellan Region Gotland och myndigheter. Det är Hälso- och sjukvården, Socialförvaltningen, Utbildning och Arbetsliv samt Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Projektet har utvecklats över tid och har sitt ursprung i "Unga kvinnor".

Gemensam de olika JobbSam-projekten är att de riktar sig till gotlänningar, 16-64 år, som är i behov av stöd från flera håll för att närma sig målet egen försörjning genom arbete eller studier. 

Målet är att deltagaren -med utökat stöd - inom 12 månader ska uppnå minst 10 hållbara timmar per vecka i förberedande arbetsträning.

Ett nära stöd innebär en coach som är ett praktiskt och socialt stöd för personen under hela insatsen.

Behovet av JobbSams insatser styrs av individens motivation och förutsättningar att med nära stöd nå sitt mål.

--------------------------------------------

Tidigare och pågående Finsamprojekt visar entydigt att när myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare.

 
En sista bild med JobbSam-teamet hösten 2019.
 
 
 
***

 

 

 

 
 

 

FinsamGotlands styrelse är ytterst ansvarig för JobbSam.

 

Om JobbSam

Finsams genomförda och pågående projekt har gett samstämmiga erfarenheter: När myndigheter kombinerar resurser och kunnande, blir stödet till individen effektivare. Samverkande myndigheter får kraft att göra mer för dem som behöver insatser från flera håll. En annan framgångsfaktor är när individen får nära stöd, över tid.

Detta ligger till grund för JobbSam, vars första projektplan och ansökan arbetats fram sedan hösten 2012.

Under 2017 har modellen omarbetats med stöd från utvärderingar och gjorda erfarenheter. Ärendegruppen är nu implementerad och har ett bredare konsultativt uppdrag för Finsams parter. 

Målet är ökad grad av implementering. Inriktningen är att verksamheten fortsätter med Finsam-stöd under ytterligare tre år - under kontinuerlig utvärdering vad gäller mål och ekonomi.

Den modell för utvärdering med indikatorer, som tagits fram av Nationella Nätverket för Samordningförbund, kommer att användas.