Kunskap om HBTQ för delaktighet, förtroende och omtanke.

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3046
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Kunskap om HBTQ
- för delaktighet, förtroende och omtanke.

Region Gotland har i samarbete med RFSL Gotland tagit fram ett gediget kunskapsmaterial om HBTQ+, för att öka kunskap så vi kan undvika att omedvetet bemöta andra på ett sätt som upplevs exkluderande och kränkande. Länk:www.gotland.se/HBTQ

I materialet finns information och länkar till organisationer och användbara hemsidor. Här finns också filmer och poddar om HBTQ+ och normer. Länk:www.gotland.se/98341

2018-02-21

De mänskliga rättigheterna, fastställda av FN, innebär att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det innebär bland annat att vi har samma rättigheter oavsett könsidentitet och sexuell läggning.

Vi vet att hbtq-personer i högre grad är utsatta för kränkande bemötande, trakasserier, diskriminering, hot och våld jämfört med befolkningen som helhet, vilket även kan leda till psykisk ohälsa. Många hbtq-personer har lågt förtroende för offentliga verksamheter på grund av känslan av diskriminering. Enligt rapporten ”Om vi inte pratar om det behöver det inte hanteras ”, som bygger på intervjuer av hbtq+-personer på Gotland finns behov att synliggöra hbtq+-personers situation och av kompetensutveckling bland medarbetare inom samhällsverksamheter.

 

Sök