MARS 2018

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3141
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

MARS 2018

Finsams frukostmöte 2 mars 2018

SE KRAFTEN HOS ARBETSFÖRMEDLINGEN

Ett frukostmöte om Arbetsförmedlingens resurser för dem som behöver fördjupat stöd.

”Ibland behövs det extra kraft för att rätt person och rätt arbetsgivare ska hitta varandra”

I Arbetsförmedlingens verktygslåda finns allt från personligt stöd, olika hjälpmedel till ekonomiska stöd till arbetsgivare. Hos Arbetsförmedlingen finns också en rad specialister, som psykolog, arbetsterapeut, socialkonsulent och SIUS som ger ett omfattande stöd.                      

Men det räcker inte att rusta människor mot arbetsmarknaden. Det måste också finnas en arbetsplats som är redo att ta emot personer i praktik och arbete. Ett gott exempel är Lena Påhlsson, arbetsgivare från Suderbys Herrgård, med erfarenhet från samarbete med Arbetsförmedlingen.

Medverkan:     
Christina Matteoni, Ewa Hammarstedt mfl, Arbetsförmedlingen 
Lena Påhlsson, Suderbys Herrgård
 
Sök