Lägst arbetslöshet på Gotland

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3151
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Lägst arbetslöshet på Gotland

2018-09-12: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att minska. I slutet av augusti var 342 000 personer arbetslösa, det är 16 000 färre än för ett år sedan. Nu minskar även antalet långtidsarbetslösa.

I likhet med förra månaden hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i augusti i Gotlands län, där den var 4,7 procent. Ytterligare fem län (Västerbottens, Norrbottens, Jönköpings, Hallands och Uppsala län) uppvisar arbetslöshetsnivåer under 6 procent.

Sett till hela landet vararbetslöshetsnivån sammanlagt 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent för ett år sedan.

Den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen visar en fortsatt stark arbetsmarknad med en sjunkande arbetslöshet i hela landet. För första gången sedan april 2015 minskar nu även antalet långtidsarbetslösa, som varit inskrivna på Arbetsförmedlingen i ett år eller mer. I slutet på augusti var de 147 000 personer, 2 000 färre än samma månad i fjol.

- Vi ser en fortsatt bred minskning av arbetslösheten, bland både inrikes och utrikes födda. I augusti minskade även antalet långtidsarbetslösa, det är första gången på över tre år, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

- Det är fortfarande betydligt svårare för den som saknar en gymnasieutbildning att få en stadig förankring på arbetsmarknaden. Därför är det viktigt att fortsätta motivera till studier som leder till arbete. Även subventionerade anställningar är fortsatt viktiga för dem som står längst ifrån arbetsmarknaden, säger Annika Sundén.

 
Sök