OKTOBER 2018

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3158
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

OKTOBER 2018

Fredagen den 5 oktober

Brottsförebyggande samverkan mot utanförskap

Vad gör en kommunpolis? Och hur kan deras erfarenheter – i samverkan  med Region Gotland – förebygga brott och minska risken för utanförskap?

 
"För tio år sedan var vårt jobb att sära på fulla ungdomar som slogs.
Nu handlar det om ungdomar som agerar inåt och mår dåligt – ute på stan, på nätet eller annat håll."
 
Brottsförebyggande arbete är inget nytt. Men genom kommunpolisen byggs broar mellan myndigheten och dem som faktiskt kan göra skillnad, som socialtjänsten eller skolan. Modellen finns i hela landet sedan 2017.
 
Medverkan: Karl Risp, Social hållbarhet Region Gotland samt kommunpoliserna Moa Söderström och Conny Johansson
Plats: Hörsalen, Kompetenscentrum, Visby, Gesällgatan 7.
 
---------------------------------------------

WORKSHOP: Ge din bild av vad som behöver göras!

I anslutning till frukostmötet arrangerade Region Gotland en workshop, vars resultat ska ligga till grund för det trygghetsskapande arbetet 2019 - 2020.

Workshopen riktade sig till anställda inom Finsams parter, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Gotland som bidrog med synpunkter och erfarenheter kring företeelser och frågor som kan vara viktiga att fokusera på under de kommande två åren.