Minskad arbetslöshet tolv månader i sträck.

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3168
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Minskad arbetslöshet tolv månader i sträck.

2018-10-12: Arbetslösheten i Sverige fortsätter att gå ned, för tolfte månaden i rad. Även i september hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i Gotlands län, där den var 5,2 procent.

Arbetslösheten fortsätter att gå ned, för tolfte månaden i rad. I september var 343 000 personer inskrivna som arbetslösa, 17 000 färre än för ett år sedan.

Arbetsförmedlingens statistik för september visar en fortsatt stark arbetsmarknad, med en bred nedgång av arbetslösheten i flera grupper av arbetssökande. I september var arbetslöshetsnivån i landet 6,9 procent, jämfört med 7,4 procent samma månad förra året.

I likhet med förra månaden hittas landets lägsta arbetslöshetsnivå i Gotlands län, där den var 5,2 procent. Ytterligare sex län (Västerbotten, Uppsala, Jönköping, Halland, Norrbotten och Stockholm) uppvisar arbetslöshetsnivåer under 6 procent. LÄS MER HÄR

Arbetslösheten minskar hos både kvinnor och män, inrikes och utrikes födda samt för personer med olika utbildningsnivåer. Dessutom fortsätter arbetslösheten att falla bland ungdomar. Under hösten har även långtidsarbetslösheten gått ned.

- Vi har under en lång tid sett en mycket stark arbetsmarknad.  Det leder till att allt färre personer anmäler sig som arbetssökande och att många arbetslösa får jobb. Den starka efterfrågan på arbetskraft gynnar även personer som står längre från arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analysdirektör på Arbetsförmedlingen.

Det är dock fortfarande stora skillnader i arbetslöshet mellan den som har, eller saknar, gymnasiekompetens. Det är också fortsatt svårare på arbetsmarknaden för utrikes födda jämfört med inrikes födda.

- Många som kommit till Sverige på senare tid och är inskrivna på Arbetsförmedlingen är unga, därför är det viktigt att motivera till utbildning. Vi behöver också fortsatt aktivt arbeta med andra insatser som leder till arbete, till exempel subventionerade anställningar, säger Annika Sundén.

 
Kort om arbetsmarknaden i september 2018.
Inom parentes anges motsvarande siffror för september 2017.
  • 6,9 procent var inskrivna som arbetslösa (7,4).* Sammanlagt 342 750 personer (359 263) varav 48 960 inom etablering (59 201).
  • 9,0 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10,4).* Sammanlagt 48 612 ungdomar (55 008) varav 8 215 inom etablering (11 064).
  • 188 421 personer var öppet arbetslösa (194 311).
  • 154 329 personer deltog i program med aktivitetsstöd (164 952).
  • 25 812 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 201).
  • 33 659 personer fick arbete (37 803) varav 934 inom etablering (1 892).
  • 2 836 personer varslades om uppsägning (2 547).
*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i september 2018.