Boktips: Välfärdslandets gåta : Varför mår barnen inte lika bra som de har det?

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3179
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Boktips från föreläsning med Ullakarin Nyberg: Inspiration Finsam 2018-10-15

Välfärdslandets gåta : Varför mår barnen inte lika bra som de har det?

Välfärdslandets gåta - varför våra barn inte mår lika bra som de har det -löser författarna paradoxalt nog delvis genom att finna förklaringar i det goda samhällets ambitioner. Välfärdsstatens biverkningar är diagnoser som hälsomani, stresspanik, välfärdsapati och individfixering.

De två läkarna tillika författarna Carl Lindgren och Frank Lindblad menar att det är dags att tänka i nya banor. De har arbetat med barn ur ett medicinskt respektive psykiatriskt perspektiv i snart 30 år.

Carl Lindgren är barnläkare med särskild inriktning på barns hälsa ur såväl ett medicinskt som humanistiskt perspektiv. Han har arbetat i Sverige, USA och Norge, haft internationella uppdrag för WHO och SIDA i Bosnien-Hercegovina, Ukraina och Ryssland.

Frank Lindblad är barn- och ungdomspsykiater. Han är anställd vid institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet, är docent vid KI samt affilierad professor vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet. Hans forskningsområden rör barns utsatthet, stress och sårbarhet.

 
Författare: Fran Lindblad och Carl Lindgren  
Utgiven:2010-01
ISBN:9789173313254
 
Utgiven på bokförlaget Carlsson
Sök