2018 – lägsta arbetslösheten på tio år

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3206
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Lägsta arbetslösheten på tio år

Arbetslösheten i Sverige fortsatte att sjunka under 2018, till 7 procent. Senast arbetslösheten var så låg var 2008.

Även på Gotland har antalet öppet arbetslösa sjunkit under 2018, och ligger nu på 5,8 procent.

Sök