FEBRUARI 2019

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3222
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FEBRUARI 2019

FINSAMS FRUKOSTMÖTE DEN 8 FEBRUARI

Missbruk och beroende

Vad händer på Beroendeenheten?

Vid Finsams frukostmöte den 8 februari medverkade Ragnar Östermark, enhetschef vid  Beroendeenheten.

Hans presentationsbilder finns i spalten till höger.

En viktig spaning: Idag är det okej att söka hjälp”

Missbruk och beroende är begrepp som väcker frågor hos många.

Hur ser beroendevården på Gotland ut idag? Och hur ser utveckling ut i ett tidsperspektiv?

Bland vuxna är alkohol den vanligaste orsaken till att man söker stöd hos beroendeenheten. Även här finns trender och utmaningar. Hur ser den svenska alkoholkonsumtionen ut? 

Och hur ser vi helt allmänt på missbruk – har synen på beroende förändrats?

Alkohol- och drogrådgivningen på Gotland erbjuder olika typer av stöd och hjälp – även för anhöriga. Det är en öppen verksamhet inom socialtjänsten och vänder sig till vuxna personer som upplever problem med alkohol, tabletter, narkotika eller spel om pengar. 

Att besöka enheten är kostnadsfritt och man får vara anonym. Personalen har tystnadsplikt och för inga journaler.