2019-11-12 Långtidsarbetslösheten ökar.

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3710
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Långtidsarbetslösheten ökar.

2019-11-12 Långtidsarbetslösheten ökar för första gången på 16 månader. I slutet av oktober hade 148 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader, vilket är 2 000 fler än för ett år sedan.

På Gotland handlar det om 534 personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen längre än 12 månader vid oktobers slut 2019. Motsvarande siffra är 487 vid samma tidpunkt år 2018. År 2017 var siffran högre, nämligen 583.

Ser man till gruppen unga (18-24 år) har antalet långtidsarbetslösa  sjunkit den senaste månaden, från 62 till 59 personer. Siffran är också lägre än samma tidpunkt 2018 (62 personer) och 2017 då 76 unga gotlänningar varit inskrivna vid AF längre än tolv månader.

***

Ny statistik från Arbetsförmedlingen visar att arbetslösheten fortsätter att öka och att takten tilltar för fjärde månaden i rad. I slutet av oktober var drygt 358 000 inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen, en ökning med 17 000 på ett år. Ökningen gäller nu även för antalet långtidsarbetslösa, som i slutet av oktober ökade för första gången sedan juli 2018.

- Att långtidsarbetslösheten ökar hänger samman med avmattningen i ekonomin, men också med att färre har subventionerade anställningar. Risken för långtidsarbetslöshet är högre bland personer med svagare ställning på arbetsmarknaden, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Det senaste året har antalet inskrivna arbetslösa som har svårt att få fäste på arbetsmarknaden ökat med 7 000 personer till 267 000. Det handlar framför allt om personer som saknar gymnasial utbildning, personer födda utanför Europa och arbetslösa som är 55 år eller äldre.

- Bland de inskrivna arbetslösa som varit utan arbete i mer än tolv månader har närmare nio av tio svårare i konkurrensen om jobben. För att hålla tillbaka långtidsarbetslösheten krävs en kombination av olika insatser. Det handlar dels om vuxenutbildning, men också om olika former av subventionerade anställningar, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

 

Kort om den svenska arbetsmarknaden i oktober 2019. 

Inom parentes anges motsvarande siffror för oktober 2018.

· 7,1 procent var inskrivna som arbetslösa (6,9).* Sammanlagt 357 621 personer (340 622).

· 9,2 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (8,8).* Sammanlagt 49 643 ungdomar (47 585).

· 193 254 personer var öppet arbetslösa (182 309).

· 164 367 personer deltog i program med aktivitetsstöd (158 313).

· 27 715 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 843).

· 27 857 personer fick arbete (36 955).

· 4 746 personer varslades om uppsägning (4 204).

*Andel av den registerbaserade arbetskraften. 

Källa: Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik i oktober 2019. 

 

Sök