2020-01-14 Arbetslösheten vände uppåt 2019

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3729
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Arbetslösheten vände uppåt 2019

På Gotland är dock arbetslösheten lägre än i riket som helhet.

Under 2019 skedde ett trendbrott där arbetslösheten övergick till att öka efter att ha minskat under en längre period. I slutet av december ökade antalet inskrivna arbetslösa på Gotland med 105 personer, jämfört med föregående år. Detta motsvarar 6,1 procent jämfört med 5,8 samma period 2018.

Nivån är dock läger på Gotland än i riket som helhet, där nivå ligger på 7,4 procent. 

Arbetsförmedlingens prognos visar att arbetsmarknadsutsikterna är goda i landet, och det finns ett fortsatt stort behov av arbetskraft med minst gymnasial utbildning.

- Under de senaste åren har jobbtillväxten historisk sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

I december månad ökade arbetslösheten i samtliga län förutom i Hallands län där arbetslöshetsnivån var oförändrad jämfört med föregående år. 

 

Arbetsförmedlingens månadsstatistik för Gotlands län i korthet, december 2019 

(Inom parantes anges motsvarande siffror för december 2018) 

  • 6,1 procent var inskrivna som arbetslösa (5,8).* Sammanlagt 1720 personer (1615). 
  • 9,5 procent av ungdomarna 18-24 år var inskrivna som arbetslösa (10).* Sammanlagt 293 personer (309). 
  • 970 personer var öppet arbetslösa (835). 
  • 750 deltog i program med aktivitetsstöd (780). 
  • 120 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (106). 
  • 184 personer fick arbete (80). 
  • 6 personer varslades om uppsägning (6). 

*Andel av den registerbaserade arbetskraften.

 

Sök