FAKTA OCH VERKTYG

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3734
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FAKTA OCH VERKTYG

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Här samlar vi fakta och verktyg för inspiration och som hjälpmedel.

Aktuellt:

Inget att vänta på

INGET ATT VÄNTA PÅ är en handbok i våldsförebyggande arbete. Här finns kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Häftet ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken finns som nedladdningsbar pdf (länk), utgiven i reviderad upplaga 2019 av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon.