FAKTA OCH VERKTYG

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3734
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

FAKTA OCH VERKTYG

DENNA SIDA ÄR UNDER UPPBYGGNAD

Här samlar vi fakta och verktyg för inspiration och som hjälpmedel.

Aktuellt:

Från Myndigheten för delaktighet , Arbetsförmedlinngen och SKR, Sveriges kommuner och regioner:

• Guide för inkluderande arbetsplatser

Många personer med funktionsnedsättning hänvisas till olika bidrag, sysselsättning inom daglig verksamhet eller arbetsmarknadsåtgärder. Fler möjligheter till egen försörjning, och tillfällen att kunna bidra med sin kompetens, genom ett arbete, kommer skapa ökad livskvalitet och en känsla av sammanhang hos fler ur målgruppen. 

Inom ramen för projektet Fler vägar in har denna guide tagits fram, som ett stöd på vägen till fler långsiktigt inkluderande arbetsplatser.

Guiden finns här: Guide för inkluderande arbetsplatser

Mer information på SKR:s hemsida 

• Inget att vänta på

INGET ATT VÄNTA PÅ är en handbok i våldsförebyggande arbete. Här finns kunskap om våld, genus och prevention på ett och samma ställe. Häftet ger konkret vägledning för hur ett systematiskt och kunskapsbaserat våldsförebyggande arbete kan genomföras i fem steg.

Handboken finns som nedladdningsbar pdf (länk), utgiven i reviderad upplaga 2019 av Jämställdhetsmyndigheten, länsstyrelserna, MÄN och Unizon.