STYRELSEMÖTEN 2020

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3777
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

STYRELSEMÖTEN 2020

STYRELSEMÖTEN 2020

ÅRETS PLANERADE STYRELSEMÖTEN 2020

Lokal meddelas då första kallelse med preliminär dagordning skickas ut två veckor innan styrelsemötet.
Dagordning och bilagor skickas en veckan innan styrelsemötet.
 
25 februari klockan, 10-12. 
Årsredovisning och bokslut för 2019 (mot revision)
Revidering av budgetplan
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
 
27 mars, klockan 10.00-10.15
Inställt styrelsemöte. På grund av den pågående pandemin kunde styrelsemötet inte genomföras ens i förkortad form. 
Punkten revisionsberättelse flyttas till kommande styrelsemöte
 
29 maj, klockan 10-12
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 
25 september, klockan 8-13.
8-12 Verksamhetsplanering
12-13 Halvårsrapportering samt inriktning i verksamhetsplan och medlemsmöte.
 
29 oktober, klockan 10-12
Finsams pristagare
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Tilldelningsbeslut: Kommande års ekonomi
 
27 november, klockan 10-12
Verksamhets- och budgetplan för 2021
Uppföljning av ekonomi och pågående verksamhet.
Val av ordförande och vice ordförande för kommande år.
Attestlista för kommande år.
Förändringar i de offentliga försörjningssystemen
 
Ändringar och tillägg kan förekomma