JOBBSAM 3.0

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3926
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

JobbSam 3.0

Den 1 september startade 2020 JobbSam 3.0. Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering på Gotland.

Insatsen bygger på erfarenheter från tidigare finsamfinansierade projekt på Gotland.

 

 

Sök