De ska jobba med JobbSam

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/3953
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

De ska jobba med JobbSam

Teamet som ska jobba med JobbSam. Från vänster: Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren.

Här är gruppen som ska jobba med JobbSam. Från vänster: Johannes Hedlund, Lena Jonasson, Mikaela Häglund och Maggie Hillton Bogren.

Den första september 2020 startade JobbSam 3.0: Modell för integrerad samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering. 

JobbSam 3.0 bygger på tidigare erfarenheter - men nu i ett nytt sammanhang - hos Arbetsmarknadsenheten, Region Gotland.

 
 
Nu är rekryteringen av arbetslivscoacher till JobbSam 3.0 klar. Johannes Hedlund och Maggie Hillton Bogren är redan på plats. Båda två har gedigen erfarenhet som handledare/coach i satserna JobbSam respektive Din Coach.

Även Michaela Häglund har arbetat i JobbSam tidigare, både som coach och i ärendeberedning. Under hösten avslutar hon sitt nuvarande jobb inom socialförvaltningen.

Lena Jonasson blir samordnare och ansvarar för organisation och det administrativa. Arbetstiden delar hon med insatsen Vuxkomp.

...

Den stora nyheten med JobbSam 3.0 är att insatsen nu fysiskt är placerad hos regionens Arbetsmarknads - och integrationsenhet. På det sättet kan JobbSam ta del av verksamhet och kompetens som finns där - samtidigt som man också bidrar med erfarenheter, kontaktnät och yrkeskunskaper. 

- De som arbetat med JobbSam har fått en unik samlad kunskap om hur de olika myndigheterna fungerar, säger Greta Henriksson, förbundschef för samordningsförbundet FinsamGotland. Personer som har svårt att få fotfäste på arbetsmarknaden har ofta många myndighetskontakter. Det kan vara svårt för alla inblandade ha en klar överblick. 

 
...
 
Arbetssättet i JobbSam 3.0 bygger på tidigare erfarenheter. Deltagaren får ett utökat stöd i samband med arbetsträning. I detta ingår att kartlägga förhållanden som kan påverka och vara hinder för deltagarens möjlighet att närma sig egen försörjning. Det kan handla om ekonomi, bostad, levnadsvanor, friskvård, tekniska hjälpmedel, samhällskunskap, kontakter med hälso- och sjukvård, barnomsorg och liknade.
 
JobbSam 3.0 ska komplettera insatser som utförs inom ordinarie verksamheter - och därmed fylla organisatoriska mellanrum, där personer med stödbehov riskerar att hamna mellan stolarna. 
 
...
 

Integrerad samverkan innebär – till skillnad från ”projektande” – en mer stabil verksamhet som bygger vidare på tidigare erfarenheter. 

JobbSam 3.0 bygger också på insikten att omständigheter i och runt en samverkansinsats förändras kontinuerligt. Detta gäller både individers behov och myndigheternas uppdrag.  

JobbSam 3.0 ska utgå från individers behov, där myndigheter och samhälle anpassar sina insatser tillsammans med den enskilde.

 

 

 

 

Sök
ÅTER TILL