Verksamhetsplanering inför 2020

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/4007
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Verksamhetsplanering inför 2020

Verksamhetsplaneringen inför 2020 genomfördes i Donnerska husets hörsal den 25 september 2020.

Det har för många varit en tuff vår och sommar. Covid-19 har ställt verksamheter på ända, accentuerad pågående förändringar och skapat nya förutsättningar. För Finsams parter och för våra målgrupper.

Målet för förbundets verksamhetsplanering inför 2021 var att ge en nulägesbild från var och en -  som underlag till kommande verksamhetsplan. 

Arbetsförmedlingen

Gotland har i dagsläget Sveriges lägsta arbetslöshet. 6,8% i augusti.

Arbetsförmedlingen befinner sig mitt i ett omfattande förändringsarbete där det digitala alltid kommer först. Vi  bygger allt mer på självservice och andra digitala tjänster. Vi ser massor med möjligheter via nya teknik. Det passar inte alla men väldigt många. De digitala tjänsterna byggs upp utifrån erfarenheter och vad kundgrupperna vill ha. 

Vi upphandlar matchningstjänster. Stort fokus på att matcha till jobb via studier. Via grundutbildning eller omskolning. Delegation för unga och ankommande, DUA-överenskommelsen är viktigt redskap för oss. 

Vi anpassar för en ny kontext vilket även gäller Arbetsmarknadsutbildningen. Allt mer sker i samverkan men andra aktörer. 

Af stänger kundtorget i Visby feb 2021. Fysiska besök hänvisas därefter till statens servicecenter på A7.

Erfarenheter under pandemin är att verksamheten har fungerat över förväntan. Återigen drivet av att digital teknik gäller i första hand. Kan till och med bli mer naturliga samtal hemifrån. Vi ger Videomöjilghet vid kundmöten. Vi nyttjar video, telefon, chatt. Olika delar i digital teknik

Fortsatt restriktiva med fysiska möten. Vi anpassar verksamheten efter Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

För personalen gäller i princip inga fastlandsresor. Varvar med att vara på plats och jobba framifrån. Rekryterar för närvarande 25 nya handläggare, och lägger upp nya introduktionsprogram för detta. 

Många nya insikter under det gångna året – Vi har kunnat effektivisera. Accelererat teknikutveckling. Vassare i att hantera ny teknik. Vi har förflyttat oss.

Af ser fram emot en gemensam viljeinriktning och att tydligare kroka arm med Försäkringskassan och i förhållande till Finsam.

 

Någon grupp som utmärker sig?

Unga män är fler än unga kvinnor. Det handlar om kortutbildade yngre män men även långtidsarbetslösa. Det kan handla om individer med olika komplexa behov. Vi måste matcha med vad kan AF:s utbud bidra till? Vad kan Finsam bidra med? Ensamkommande utrikesfödda är också en särskiljande grupp.

Hur hanterar ni att ni har färre specialister? Det kommer förfrågan till primärvården att skriva särskilda intyg som inte alltid kan hanteras. 

Af sa upp specialister som psykologer, sjukgymnaster, socialkonsulter. Vi förbättrar personalens  kompetens efterhand.  Vi behöver medicinska bedömningar i vissa fall. Det är viktigt att vi kan diskutera hur vi göra detta så smidigt som möjligt. 

Sök