Finsams pris 2019

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/4045
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Finsams pris 2019

FinsamGotlands pris 2019 tilldelades tre arbetsplatser som öppnat dörren för personer som av olika skäl behöver extra stöd för att komma tillbaka till egen försörjning – eller kanske aldrig har haft ett jobb.

Årets kollektiva pris 2019 gick till Roland Salemark och bokhandeln Wessman och Pettersson, som i sitt arbetssätt ökar deltagarens självförtroende och ger insikten att ett hållbart yrkesliv är möjligt. Nominerad av JobbSam.

Årets raket 2019 är Gotlandsflis med vd Ulf Ahlby, som under det senaste året öppnat upp sin arbetsplats för flera personer som haft svårt att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.  Nominerad av SIUS-konsulenterna vid Arbetsförmedlingen.

Hederspriset 2019 gick till Hasse Bergvall och Gotska Golfklubben som under lång tid byggt upp ett samarbete med Arbetsförmedlingen kring arbetsträning och praktik. Nominerad av SIUS-konsulenterna vid Arbetsförmedlingen.

Sök