Fem frågor till tre coacher

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/5frågor_3coacher
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till tre coacher

Nu har de tre coacherna Birgitha Yttergren, Ola Mårtensson, och Gunnel Westergren jobbat en månad i Finsam-projektet På Spåret.
Projektdeltagarna är mellan 19 till 29 år med lättare funktionshinder med behov av extra stöd, framför allt vid förändringar.

Hur har den första tiden varit?

– Det har varit en månad med besök många på arbetsplatser, berättar Ola, Birgitha och Gunnel. Det är allt från stora butiker till en liten handelsträdgård. Vi blir alltid så väl mottagna.

De tre coacherna möter stor förståelse för att ta emot personer som behöver arbetsträning. Dock finns inte alltid möjligheter att skapa den typ av arbetsuppgifter som behövs.
– Och nu är vi igång och möter projektdeltagarna, tillägger Gunnel.

Vad innebär ert jobb?
Alla tre är de överens om att det handlar om att hitta kombinationen rätt person till rätt arbetsplats. Samt att projektdeltagaren och arbetskamraterna förstår varandra.

– Projektdeltagarna ska ha självinsikt, det är ett av kraven, säger Gunnel. Tänk om man kunde komma dit att deltagaren själv kan berätta om sin situation för arbetskamraterna; vad som går lätt och vad man har svårt för. Vi coacher finns ju där och kan berätta, men ett mål är att projektdeltagaren ska kunna göra det själv. Och det kan man behöva träna på.

– Men att berätta om sig själv fungerar verkligen inte för alla, tillägger Birgitha. Framför allt inte inför en större grupp. Det finns de som aldrig skulle göra det! Men kanske för en person, den som ansvarig på arbetsplatsen.


Någon utmaning?

– Vår utmaning är att reda ut situationer som deltagaren har svårt att klara av. De kanske till och med ger upp och vill sluta, säger Birgitha. Då gäller det att hitta något som gör att man tänker positiv. Det är inget skyhögt berg att klättra över – det är bara en lite kulle.

– Det handlar om att hitta strategier för livet och arbetslivet, förklarar Ola. Fika- eller lunchraster kan vara ett problem. Steg ett är att ha den insikten. Sedan behövs strategier för att klara av problemet.

– Ska vi se till hela projektet så är vår verkligt stora utmaning att vi så småningom inte ska behövas, tillägger Gunnel.

Det roligaste med jobbet?
– De personliga kontakterna – med deltagarna och arbetsplatserna, säger Gunnel.
– Att få hjälpa ungdomarna och att vara med och stötta, tillägger Ola.
– Och den otroliga glädjen och värmen när det fungerar, berättar Birgitha. När deltagaren inser att ”jag kan ju det är”. Jag blir glad en hel dag när det händer!

Önskedrömmen med projektet På Spåret?
– Att lågkonjunkturen vänder så att det blir en annan arbetsmarknad där fler får möjlighet till daglig sysselsättning, säger Gunnel, utan att tveka.

– Och att de intresseorganisationer och företag som vi möter ser fördelarna med att stötta dem som riskerar att hamna utanför i samhället, tillägger Ola. Att det inte slutar här, utan att man hittar på fler projekt som arbetsgivarring Skarphäll. Vi vill ha fler projekt, helt enkelt!

– Om vi får ut våra 50 projektdeltagare i daglig sysselsättning vore det ett himmelskt mål, avslutar Birgitha.Sök