RIYADH AL-BALDAWI

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/Al-Baldawi2016
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

DEN OKÄNDA RESAN: Migration och anpassning

Inspiration Finsam 2016
Tisdagen den 20 september
Klockan 13.00 - 16.30
 
Vad händer med människor som tvingas fly och anpassa sig i ett annat land?
 
Varje immigrant och flykting har sin egen historia. Det finns lika många upplevelser som det finns flyktingar och invandrare. Dr Riyadh Al-Baldawi utgår från människans upplevelser av det förändringar som sker under och efter migrationen.
 
I sitt arbete som psykiater har Riyadh Al-Baldawi upptäckt att personal inom sjukvård, skola mm, som kommer i kontakt med människor som migrerar, att de tenderar att stämpla dem som sjuka, när de bara behöver tid för att läka.
 
Att flytta till ett annat land - som flykting eller immigrant - innebär stora förändringar. Det blir livskris, vilket är kroppens sätt ta ta hand om sig. Denna migrationsstress kan ge symtom som huvudvärk, smärtor och koncentrationssvårigheter. Men det innebär inte att man är sjuk.
 
 
Dr Riyadh Al-Baldawi är psykiater och psykoterapeut. Han är grundare av och verksamhetschef för Orienthälsan i Stockholm - ett multidicsiplinärt center som arbetar med vuxna, barn och familjer.
 
Sök
INSPIRERANDE LÄSNING

MIGRATION OCH ANPASSNING: Den okända resan

Migration och anpassning handlar om människors upplevelser av de psykosociala förändringar som sker under och efter migrationen.

Därför är boken främst ett försök att utifrån ett interkulturellt kliniskt perspektiv berätta vad som händer med människor som tvingas fly och anpassa sig till en tillvaro i ett nytt land.

Utgiven av Studentlitteratur 2014. ISBN:9789144096445

Provläs bokens inledning här