Fem frågor till Cilla Krook

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/Cilla-Krook
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Cilla Krook

Cilla Krook ingår i Finsams beredningsgrupp på Gotland. Gruppens uppgift är bland annat att diskutera förutsättningarna för samverkan och var behoven finns.

Som verksamhetschef för rehabiliterings- och habiliteringsenheten i Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Gotlands kommun har Cilla Krook också det yttersta ansvaret för de två Finsam-projekten På spåret och Föreberedande arbetsträning.

Varifrån kommer uppslagen till projekten?
Projekten har fötts ur vår verksamhet, rehabilitering och habilitering. Här har man länge sett att vissa patienter ”hamnat mellan stolarna” – ja, faktiskt farit illa. Det har tagit alltför lång tid mellan sjukskrivning och rehabilitering. Tänk om vi kunde fånga upp dessa personer tidigare. Inom habiliteringens verksamhet har vi sett att brukare kommit tillbaka till oss efter att ha misslyckats på en praktikplats. De har haft behov av stöd under längre tid vid förändringar än vad som varit möjligt tidigare. Vi vill hitta är en metod för att framtiden kunna möta dessa behov.

De som arbetar i projekten är engagerade och mycket kunniga. De vill verkligen det här! Det ska bli spännande att se vad som händer.

Gotlands kommun samlar både vård och omsorg.  Här finns alltså inte gränsdragning mellan kommun och landsting. Hur fungerar det?
Tidigare fanns skarpare gränser mellan förvaltningarna men det har blivit mycket bättre. Vi ser att vi måste samarbeta och gör det i allt fler sammanhang. Vi har god personkännedom och respekt för varandras verksamheter – det går åt rätt håll. Det viktiga att vi tillsammans gör ett bra jobb för gotlänningarna.

Och samverkan mellan kommun, Försäkringskassa och Arbetsförmedling?
Ibland har vi svårt med helhetssynen, trots att Gotland är så litet. Alla myndigheter och förvaltningar vill väl. Men man gör det utifrån olika regelverk – och det är naturligtvis också kopplat till de ekonomiska resurserna.
Man kan säga att organisationerna fungerar som stuprör. Vi fokuserar på vårt eget uppdrag och det gör vi ofta bra. Vi är duktiga på stuprör – men det är inte alltid hängrännorna mellan organisationerna hänger ihop. Finsam ska se till är att vi har ett gemensamt ansvar. Det är viktigt!

Hur ser du på samarbetet i Finsam?
Vi har goda förutsättningar på Gotland. I Stockholm ska kanske 25 kommuner samarbeta. Här får vi plats runt ett bord.  Även om det kan vara tungt emellanåt är det så roligt när man ser hur mycket vi kan göra. Och att det hela tiden finns utmaningar – det är min drivkraft. Vi är viktiga för dem som behöver oss.

Har du någon önskedröm?
Genom Finsam har vi möjlighet att bygga upp nya arbetssätt. Vi ska få upp farten på samarbetet – och samla de personer och den kompetens som behövs. Finsam Gotland ska lägga grunden.

Drömmen är att vi sedan kan säga: Den här samverkan har vi! Det var inte bara var under projekttiden – vi har lyckas skapa ett bestående samarbete. Det är önskedrömmen och jag tror verkligen att förutsättningarna finns.

Sök