ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV VÄLFÄRDEN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/DELTA
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ATT DELTA I UTVECKLINGEN AV VÄLFÄRDEN

Hur lyckas vi med att få myndigheter att samverka för att utveckla välfärden? Hur får vi lokala erfarenheter att bli nationellt intressanta? Detta är frågor som diskuterades vid samordningsförbundet DELTA:s frukostseminarium den 5 juli.


Ett hållbart samhälle som är stabilt över tid står på tre ben: ett ekonomiskt ben, ett ekologiskt ben och ett socialt ben.


– Social hållbarhet handlar om att fångar upp människors behov av välfärdsinsatser så att ingen hamnar mellan stolarna, inledde Ola Andersson, Nationella rådet och förbundschef i samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen.

80 samordningsförbund

Sedan 2005 finns Lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser som gör det möjligt för Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, regioner, landsting och kommuner att samordna ekonomiska resurser för att utveckla och pröva nya former för organisering och arbetssätt.
Dessa nu 80 samordningsförbund är frivillig verksamhet, med stöd i lagstiftning, som idag finns i drygt 200 av landets 290 kommuner.

Inför lagstiftningen gjordes en behovsinventering. Man såg en målgrupp på cirka 300 000 individer som är i behov av samordnade resurser. Det är personer som aldrig etablerat sig på arbetsmarknaden och personer där det finns osäkerhet kring arbetsförmågan.
– Idag når vi inte hela målgruppen. Det är en resursfråga, konstaterade Ola Andersson med riktning till politiken. Men vi ser att samordningen ger samhällsekonomisk effekt och är positivt för deltagarna.

Att delta

Johan Jonsson var med och startade samordningsförbundet DELTA, Göteborg Hisingen.
– Betoningen ska vara del-ta. Det är det det handlar om, förklarade han. Det är en inkluderande verksamhet där alla ska kunna vara med.

Genom FINSAM ger lagstiftningen möjlighet till ett lokalt alternativ med politisk ledning.
– Att arbeta utifrån de lokala förutsättningarna är helt avgörande för framgång för att utveckla välfärden, konstaterar Johan Jonsson. Här får vi en lokal arena med de fyra stora välfärdsaktörerna – kommun, landsting Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen – tillsammans.

Finsam - en hållbar struktur

Johan Jonsson, som idag är folkhälsochef i Västra Götalandsregionen, avslutade med en uppmaning:
– FINSAM erbjuder en världsunik struktur, där pengar och kompetens från fyra stora värlfärdsaktörer samverkar. Det är en struktur vi måste kunna använda även i andra sammanhang – exempelvis folkhälsa. Folkhälsa som verksamhet, FINSAM som struktur. Samhället förlorar stora pengar årligen för att vi har så olika förutsättningar att nå god hälsa. Det är resurser vi skulle kunna använda på bättre sätt.

Varnar för sektorisering

Motsatsen till samverkan är sektorisering, där alla myndigheter kör sitt eget lopp, konstaterar Hans Folkesson, utvärderare som numer arbetar vid Riksrevisionen. Och sektorisering är ett problem Om det inte finns en lönekod för samverkan blir det svårt att få någon att lägga tid på det, eftersom det ska ske på fritiden.

– En uppmaning för framtiden är att få till stånd samarbete med fler aktörer – inte minst privata entreprenörer. Och glöm inte det historiska perspektivet. Det finns mycket kunskap och erfarenheter – både från det som gått väldigt bra och sådant som inte gick lika bra men som man kan lära sig av. Ta vara på det, så behöver vi inte uppfinna hjulet igen.

Implementering

FINSAM, finansiell samverkan, funnits i olika versioner under 17 år.
– Vi har goda erfarenheter att förvalta från projekt, aktiviteter och verksamheter. Den stora utmaningen är implementeringen, summerade Ola Andersson. Vi har också format en rubust struktur som skulle kunna användas för att uppnå andra samhällspolitiska mål, exempelvis folkhälsa. Vi har löst problemet med statens centralstyrning och det kommunala självstyret genom att bilda en organisation med gemensamt mål.

KONTAKT: DELTA, samordningsförbundet Göteborg Hisingen

Arrangör: Samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

ÅTER TILL ALMEDALSVECKAN

Sök

Ola Andersson, Nationella rådet och förbundschef i samordningsförbundet DELTA Göteborg Hisingen.

Johan Jonsson, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen
Hans Folkesson, Riksrevisionen
I publiken sågs bland andra nationalekonom Ingvar Nilsson, vars specialitet är socioekonomiska bokslut.