Två år med Finsam

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/EvaJupiter
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Två år med Finsam

Eva Jupiter berättar om två år med FinsamGotland och om planerna för 2010.

– Det är roligt och att man ser all kraft som finns i organisationerna. Det är en förmån att få jobba med just det här uppdraget,  berättar hon och har all anledning att se fram mot det kommande året.

Det är nu två år sedan Eva Jupiter började arbetet som samordnare för Finsam Gotland. Nu är verksamheten i full gång med projekt, kurser, föredrag och möten.
Även under 2010 kommer mycket att hända. Projekten utvecklas och blir fler. Ett nationellt Finsam-möte arrangeras under Almedalsveckan. Det blir frukostmöten, samarbeten och inspirationsdagar.

– Tanken med Finsam är att arbeta både med projekt – och samtidigt förstärka broarna mellan de medverkande myndigheterna, berättar Eva Jupiter. Det är denna kombination som är det speciella med Finsam. Att vi skulle arbeta med projekt stod klart från början. Hur kombinationen ska gå till är inte självklart och det är inte ännu. Det är en process som pågår hela tiden.

I Samverkansförbundet Gotland, Finsam, ingår Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Gotlands kommun med sjukvård, omsorg, socialtjänst och utbildning.  Målgruppen är personer som riskerar att hamna mellan stolarna i de olika välfärdssystemen. Syftet är att det ska bli så bra som möjligt för brukaren, det ska gå snabbare att få besked – ledtiderna ska vara så korta som möjligt.

Genensam kunskap
– Det finns så mycket kompetens hos personalen, på alla nivåer i de medverkande myndigheterna. Att inte använda den gemensamma kunskapen är slöseri, konstaterar Eva Jupiter.  Det ska vara självklart och något många ser. Men det är Finsam som har som uppdrag att lyfta dessa frågor på ett tydligt sätt – och se till att samarbetet utvecklas.

– Det är viktigt att poängtera att Finsam inte är en femte myndighet, betonar Eva. Uppdraget är samarbete och delaktighet. I mitt arbete som samordnare träffar jag folk som jobbar på alla nivåer i våra organisationer. Ingen fråga är för liten eller för stor. Man kan aldrig veta hur långt en idé räcker om man inte diskuterar och prövar. De anställdas delaktighet – från ledningsnivå till handläggare – är A och O för att Finsam ska lyckas.

Projekt och samverkan

Projekten är basen för Finsam-arbetet. Och heller färre och lite längre projekt, än fler och korta.
– Vi vet att det tar tid eftersom våra målgrupper ofta har varit borta länge från arbetsmarknaden. Målsättningen är att skapa verksamhet som ger bestående resultat. Projektidéerna kommer från verksamheten, där man ser var behoven finns. Men det räcker inte bara med projekt för att stärka och utveckla samarbetet mellan myndigheterna.

Projekt har det funnits tidigare och det finns inget som säger att Finsams projekt ska vara bättre än några andra. Finessen är att Finsam, förutom projekten, arbetar parallellt med att stärka samarbetet mellan myndigheterna och förvaltningarna. Det sker bland annat genom frukostmöten och olika utbildningstillfällen.


Finsams frukostmöten
– Frukostmötena har verkligen fungerat bra. Det är så roligt, säger Eva Jupiter. När personal träffas i olika sammanhang och grupper händer det saker. Man diskuterar både ”dagens ämne” och andra gemensamma frågor, saker man undrar om i varandras verksamhet. Det blir ett mervärde som vi bara kunde drömma om för två år sedan. Det kanske inte syns direkt, men jag är övertygad om att det ger effekt.

Det är också roligt att det kommer så mycket folk till våra Frukostmöten. Från början var det personal, men nu kommer även andra som är intresserade av de frågor vi tar upp. Det brukar komma ett hundratal lyssnare. Alla är välkomna (se fotnot).


En gotländsk modell
– Jag vill också nämna vårt gotländska paraplynätverket där Finsamprojekten träffar representanter för projekt som drivs via ESF, europeiska socialfonden (EU). Det är projekt som jobbar med samma målgrupper som Finsam. Paraplynätverket kan vi vara stolta över. Ett sådant samarbete har man inte på andra ställen i landet, men det finns stora vinster. Vi träffas regelbundet och utbyter goda idéer mellan projekten.

– Finsam har också ett nära samarbete med projektet Bra sjukskrivning (sjukvårdsmiljarden och Rehabgarantin på Gotland). Våra pengar ska fungera som att 1+1=3.

Projekten rullar vidare

Två år har gått sedan Finsam i sin nuvarande skepnad startade.
Tre projekt pågår: På Spåret, Centrum för förberedande arbetsträning och Arbetsgivarring Skarhäll 2. Två kortare projekt har genomförts och avslutas.
I januari startar projektet Börje, med inriktning på ungdomar.
Och situationen för målgruppen unga kvinnor ska Finsam titta på speciellt.

– Höstens sista frukostmöte handlade om samarbetet med offentlig sektor för att få fram fler arbetsträningsplatser, berättar Eva Jupiter. Mötet var givande och vi ska nu resa runt för att diskutera hur vi kan gå vidare. I januari kommer vi också att bjuda in näringslivet för att diskutera möjligheten att starta fler arbetsgivarringar, som den vi har i Skarphäll.

Almedalsveckan
Under Almedalsveckan ska Finsam arrangera ett nationellt seminarium – naturligtvis kommer Gotland också att stå som värd och berätta om det som sker på ön. En spännande utmaning är också att Finsam tar över sjukvårdens årliga inspirationsdagar och arrangerar dem för hela Finsamkollektivet.

Önskedrömmar
Alla samtal på denna webbplats brukar avslutas med en önskedröm. En ”tradition” Eva Jupiter införde när hon började bygga upp kontaktnätet inom Finsam.
 – Jag har två drömmar. Främst vill jag att fler av dem som tillhör Finsams målgrupp ska få snabbare insatser. Min andra dröm är att det ska finnas ett strukturerat samarbete mellan vårdcentralerna, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och socialförvaltningen. Det nystartade projektet med Rehabkoordinatorer (se fotnot) kan vara en bra utgångspunkt för det samarbetet. Det fungerar på en del ställen i Sverige och det ska vi verkligen titta på hur det ser ut.

– Det är roligt och att man ser all kraft som finns i organisationerna. Det är en förmån att få jobba med just det här uppdraget, avslutar Eva Jupiter som har all anledning att se fram mot det kommande året.

Fotnot:
1. Finsam Gotlands arrangerar frukostmöten den första tisdagen varje månad (med uppehåll januari och sommarmånaderna). Frukost serveras från klockan 7.30 och programmet pågår mellan 8.00 - 9.00. Plats: Borgens restaurang, Visby. Program finns på www.finsamgotland.se/aktuellt

2. Rehabkoordinatorer är ett projekt inom Bra Sjukskrivning. Läs mer om det här.

Sök