FÖRSTA HJÄLPEN TILL PSYKISK HÄLSA

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/FH
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Första hjälpen till psykisk hälsa

Välkommen till Finsams frukostmöte: Fredagen den 3 februari 2017

PSYKISK OHÄLSA DRABBAR MÅNGA - MEN ANGÅR ALLA

Första hjälpen till psykisk hälsa

Första hjälpen för psykisk hälsa är ett utbildningsprogram, riktat till allmänhet och arbetsliv.  Målet är att sprida kunskap på samma sätt som vid fysisk första-hjälpen.  Det handlar om att uppmärksamma tidiga signaler - och att ha kunskap att bemöta och stödja tills den drabbade fått professionell hjälp. En grupp instruktörer finns nu på Gotland och en rad utbildningar är planerade. 

Vid frukostmötet medverkar också Josefin Ringbom,  konstnär, bloggare och företagare. Som vuxen fick hon diagnosen ADHD. Om detta berättar hon på ett målande sätt som inte lämnar någon oberörd. Läs mer om Josefin Ringbom här: https://hudlosochskitstark.com

 

 

Instruktörer: Första hjälpen för psykisk hälsa

December 2016 utbildades en grupp instruktörer i första hjälpen för psykisk hälsa. 

Utbildningen ger behörighet till att organisera och ge egna Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. 

Utbildningen har tre inriktningar: 

  • Grundläggande Första hjälpen-utbildning för vuxna
  • Inriktning för de som arbetar och möter barn och unga
  • Inriktning för de som arbetar och möter äldre

Kunskaper om Första hjälpen vid akuta fysiska tillstånd har bidragit till att folk i allmänhet vet en hel del om kroppsliga sjukdomar och åkommor, och använder dessa kunskaper för att rädda liv.

När det gäller psykisk ohälsa är kunskapsnivån är emellertid låg. Det bidrar till den nedvärderande attityd gentemot psykisk sjukdom som ofta förekommer. Vanliga fördomar är att personer med psykisk sjukdom är farliga, galna och oberäkneliga och att det inte finns riktig och lämplig behandling för psykiska besvär. 

Därför händer det att man undviker att uppmärksamma när någon har psykiska problem eller undviker att söka hjälp för sina egna. Oförståelse hindrar ofta den drabbade både från att söka hjälp i tid och från att söka rätt sorts hjälp.

Utbildningens mål är att ge kursdeltagaren sådana kunskaper som tillåter denne att rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

Avsikten är även att sprida kunskap om psykisk ohälsa och sjukdom för att på så sätt minska fördomar och stigmatisering.

Med tanke på hur vanligt det är med psykisk sjukdom är det större sannolikhet att träffa på en person med psykiska besvär än att hamna i en situation där man får användning av sina kunskaper i fysisk livräddning.

(källa: Karolinska institutet.se/nasp)