Utbildade instruktörer

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/FH-utbildare
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Utbildade instruktörer

Utbildningen Första hjälpen vid psykisk ohälsa tar sammanlagt 12 timmar, vilket kan delas upp på flera tillfällen.

Nedanstående instruktörer kan anlitas enligt överenskommelse för grupper som möter vuxna, äldre samt barn och unga.
 
Under våren 2017 kommer en rad utbildningar att genomföras och erbjudas såväl anställda inom Finsams parter som civilsamhället och näringsliv.
 
För mer information, kontakta någon i listan nedan eller:
Veronica Hermann, ledningskontoret, Region Gotland
Greta Henriksson, FinsamGotland
 
 

Region Gotland

Barn- och elevhälsan

Maria Lind, skolsköterska

Ulla Maija Madison, kurator

Hälso- och sjukvården

Christian Eriksson, utvecklingsledare

Pia Wagman, kurator

Ledningskontoret, Region Gotland

Veronica Hermann, strateg inom folkhälsa och välfärd

Räddningstjänsten

Jonny Tovik, brandman

Serviceförvaltningen

Jenny Nielsen, HR.konsult

Linnéa Fröberg, HR-konsult

Patrik Larsson, HR-konsult

Socialförvaltningen

Linn Krusenblad, boendeassistent

Victor Olofsson, boendeassistent

Utbildning och Arbetslivsförvaltningen

Birgitta Wallhorn, lärare, Gotlands Folkhögskola

Övriga

FinsamGotland

Greta Henriksson, samordnare

(H)järnkoll

Marika Hård af Segerstad

Röda Korset

Therese Livemo

SPES Gotland

Elisabeth Nyberg

Sök