Fem frågor till Gunnel Norrö

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/Femfrågor/Gunnel_Norrö
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Gunnel Norrö

Gunnel Norrö har nu besökt Gotland i Finsams regi två gånger. I juni räckte lokalen inte till. Den 25 september föreläste hon på Wisby Strand inför drygt 250 personer.


Har du föreläst på Gotland tidigare?
Ja, för några år sedan var jag inbjuden av ett studieförbund.  Jag minns att det var en kanonpublik – de var så härliga.

Vad kommer du att prata om?
Hur man hjälper personer med Aspergers syndrom ut i arbetslivet. Och vad en person med Aspergers behöver för att lyckas i sitt arbetsliv.

I din presentation står en hel rad yrken, vilket är din huvudsakliga sysselsättning nu, förutom föreläsningar?
Jag är översättare från engelska till svenska. Jag är bra på mitt eget språk och det är det viktigaste.

I övrigt har jag tre utbildningar, som socionom, frikyrkopastor och yrkesförare. Har jobbat med det och mycket annat, bland annat har jag haft konsthantverksfirma.

Personer med Aspergers syndrom får ofta inte chans att använda sin begåvning och sina kunskaper. Även högbegåvade hamnar ofta fel i arbetslivet. Bland de högbegåvade som har relevant jobb arbetar de flesta männen med datorer och kvinnorna är ofta översättare.
Sedan finns en sorgligt bred skara som inte får ett relevant jobb. Med Aspergers behöver man tydliga instruktioner och tydlig feedback. Får man bara det, är det nästan inga bekymmer alls. Men allt som går vid sidan av orden, går inte hem.

Känner du till Finsam – vad tror du om det samarbetet?
Det är väldigt bra att det samarbetas. Arbetsförmedlingen centralt vet väldigt lite om Aspergers. Det finns heller ingen rimlig statistik eftersom man kodar AS som ”dyslektiker och personer med inlärningsproblematik”, vilket är väldigt fel.

Om du får önska, vad blir det då?
Att man generellt får mer kunskap om vad Aspergers syndrom innebär hos Arbetsförmedlingen. Sedan vore det också bra om psykiatrin lärde sig skilja på Aspergers och andra tillstånd

Gunnel Norrö är även aktuell som författare.
Aspergers syndrom – har jag verkligen det? Vänder sig till dem som kanske inte känner sig helt bekväma med sin diagnos. Också mycket uppskattad av anhöriga och personal, bra grundbok (Intermedia Books 2008).

Arbetsboken är en handbok och ett verktyg för att anställa människor med Apergers syndrom. Med lång erfarenhet berättar Gunnel Norrö om livet på arbetsplatsen både för den för den som har AS och för arbetsledning och kollegor, vad som behövs för framgång. Konceptet har använts utomlands i 15-20 år och då lyckas 80-90 procent på vanliga jobb (Intermedia books 2008).

Sök