Fem frågor till Lena Broén

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/Femfrågor/LenaBroén
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Lena Broén

Lena Broén är sektionschef på Arbetsförmedlingen (AF) i Visby sedan den 1 april 2009. Hon representerar AF i beredningsgruppen samt i styrgrupperna för Finsamprojekten På Spåret, Skarphäll och Centrum för Förberedande Arbetsträning.

Arbetsförmedlingens roll i Finsam?
Vårt uppdrag är lönearbetet, att individen kan ta plats på arbetsmarknaden. Vi går in där det är fokus på jobb och för att korta tiden som arbetssökande.
Alla medverkande myndigheter inom Finsam har ”arbete” som målsättning. På sätt och vis är vi den sista länken i kedjan. Vår uppgift är inte vård, sjukskrivning, arbetsträning eller habilitering. När man klarat av det – då kommer vi i in.


Du finns med i bakgrunden till de pågående projekten, hur ser du på dem?
Jag tycker att projekten är jättebra. Och det är bra att Arbetsförmedlingen är med i dialogen från början.
De två Finsam-projekten På Spåret och Centrum för Förberedande Arbetsträning gäller personer som i dagsläget är inte redo för arbetsmarknaden. Där är det viktigt för oss att veta när det är dags för oss. Går vi på för tidigt kan det bli ett nytt misslyckande för individen.
Projektet Skarphäll 2 skiljer sig från de andra. Där handlar det handlar om ”jobb idag”.

Fördelar med Finsam?
Samarbete med de andra medlemmarna i Finsam ger kunskap som vi tar med in i vår organisation. Det ger styrka och vi kan föra diskussionen på ett helt annorlunda sätt.
På det personliga planet blir också mycket enklare att föra dialog när vi möter varandra direkt.
Finsam handlar om att förenkla, inom befintligt regelverk. Men att göra det enkelt ¬– det kan vara svårt! Vi ska hitta tydliga beslutsgångar och smidiga mötesplatser, med respekt för varandras kunskap. Vi vet alla att det är bättre för individen om vi kan ”korta vägen”. Och det är det vi jobbar för.


Något svårt i samverkansarbetet?
Nej egentligen inte svårt, det handlar mer om få allt att fasa ihop. Ibland förändras prioriteringarna blixtsnabbt inom våra organisationer – även Arbetsförmedlingen. Då gäller det att vi inte går i otakt med varandra.


Har du en önskedröm kring detta?
Att Finsam ger utrymme för respekt för varandra på alla nivåer, var vi än möts.
Respekt innebär att vi har förståelse för hur situation ser ut, oavsett om det gäller en individ som i dagsläget Finsam-tanken rör sig runt – eller vi, individer som arbetar inom Finsam.

Jag brukar tänka hur jag själv skulle reagera. Hur vill jag bli bemött om jag blir sjuk eller arbetslös, med ”garantier” och avstämningsmöten med X antal myndigheter runt ett bord. Hur skulle jag känna om det var mig det handlade om?
Att Finsam resulterar i att man kan se sig själva i den bilden och känna sig lugn – det är min önskedröm. Där känner jag att vi är på rätt väg.

Sök