ETT NÄRINGSLIV MED SAMHÄLLSSYN

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/GOTLAND
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

ETT NÄRINGSLIV MED SAMHÄLLSSYN


Torsdagens paneldiskussion handlade samarbete med näringslivet och behovet av arbetstränings– och praktikplatser. FINSAM är organiserad samverkan mellan myndigheter och förvaltningar. Lika viktigt är ett samarbete med näringslivet för att ge möjlighet till arbetslivsinriktad rehabilitering.

I panelen (bild ovan): Stina Hansson, Jesper Klingvall, Gunnar Bendelin, Anneli Andersson och Tobias Mattsson.

På Gotland har FINSAM ett gott samarbete med företag och organisationer näringslivet. Cirka 100 företag tar emot personer i behov av arbetsträning. Många har aldrig fått chansen till ett eget jobb – det gäller inte minst unga med funktionsnedsättning.

Arbetsträning - en metod

Men arbetsträning i sig är ett ord med olika innebörd. Stina Hansson ingår i den arbetsgrupp med representanter för Finsams parter på Gotland som söker en samsyn på begreppet arbetsträning. Vad är det vi ska träna? Och vad ska det leda till?
– Vi vill hitta ett sätt att mötas kring en definition kring vad arbetsträning är: Att öva förmågor som arbetsmarknaden ställer - både att öva att arbeta och arbetet. Det handlar om social kompetens och annat som hör ihop med hur man kan sköta ett jobb.

Arbetsträning är en metod. Till den krävs en arena – en arbetsplats att träna och praktisera på.

Arbetsplatsen - arenan

Jesper Klingvall arbetstränar hos Nygarn AB - ett företagshotell i Östergarns fd sockenskola.
– Innan jag kom hit låg jag mest hemma på soffan och gjorde inte så mycket, berättar Jesper. Nu jobbar  jag som vaktmästare och allt-i-allo både på skolan och i kyrkan. Det känns himla bra att ha kommit på rätt plats. Jag håller på mycket med gräsklippning och fixar med lite av varje – sådant som min chef inte hinner med när han sitter med sitt skrivbordsarbete.

Chefen, det är Gunnar Bendelin som är Jespers handledare.
– Att vara handledare för Jesper har varit en resa, beskriver han. I början var Jesper tillbakadragen och försiktig. Nu får man hålla i tyglarna! Hos oss får han får verkligen arbetsträna inom olika områden. Han har lärt sig köra fyrhjuling och hantera traktor. Jag ser hans självförtroende stiga dag för dag. Det är trevligt att ta del av!
– Jesper är älskad av alla i huset och han blir mer och mer oumbärlig. Det borgar för att det ska bli en bra fortsättning.

Försörjning

Det enda mörka molnet gäller försörjning.
– Jag har haft aktivitetsersättning sedan jag slutade skolan, berättar Jesper. Nu har Försäkringskassan sagt att jag inte behöver det. Då har jag fått aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen. Och så söker jag försörjningsstöd från socialtjänsten. Till min hjälp har jag min gode man, advokat Torsten Bäckstrand, som har kontor i skolhuset.

– Vi ser goda förutsättningar för Jesper på lång sikt, tillägger Gunnar Bendelin. Men osäkerheten kring försörjningen har varit och är frustrerande. Både för mig som företagsledare och Jesper är det viktigt att vi på sikt kan gå in i ett anställningsförhållande på bästa möjliga grunder. Vi är nu i en process där vi ser var Jespers begränsningarna finns och vilken arbetsförmåga han har.

Skarphälls Arbetsgivarring

Många är de gotländska företag tar emot personer i behov av arbetsträning. I affärsområdet Skarphäll i Visby har man bildat en arbetsgivarring.  Skarphäll Arbetsgivarring är en modell för arbetsträning som vuxit fram tack vare eldsjälar och som projekt i FinsamGotlands regi.

Tobias Mattsson är ordförande i företagarföreningen Skarphäll city och en drivande kraft bakom Skarphälls arbetsgivarring. Efter ett pilotprojekt och ett projekt har man nu bildat en ekonomisk förening kring modellen som ger unga vuxna med funktionsnedsättning möjlighet till arbetsträning.

Modellen

– En arbetsgivarring är en sammanslutning av arbetsplatser som samverkar för att skapa praktikplatser, förklarar Tobias Mattsson.

Modellen innebär att ungdomarna får arbetsträna på olika arbetsplatser. Det är olika var man passar in. Vi måste också tillåta misstag och ge chans att börja om igen.
– Man kanske misslyckas på ett ställe. Men om man får bra feed-back kan man komma igen till nästa ställe och göra ett bra jobb där.

Resultat

Det första pilotprojektet hade sex deltagare. Ingen av dem står nu till arbetsmarknadens förfogande. Alla har någon form av sysselsättning. Omgång två hade 22 deltagare. Ungefär hälften har fått någon form av fortsatt anställning. Ett mycket bra resultat.

Ordinarie verksamhet

Efter pilot och projekt finslipas nu modellen för att leva vidare i ordinarie verksamhet.
– Vi har bildat en ekonomisk förening. Vi ser att vi inte ska vara större än tio företag, berättar Tobias Mattsson. Allt bygger på ett bra samarbete. Det gäller både mellan företagen. Men vi –framför allt ungdomarna – har också stöd från en mycket bra coach från Arbetsförmedlingen. Dessutom utbildar vi handledarna på de olika företagen, där får vi hjälp från Arbetsförmedlingens specialister.

Vad är framgångskonceptet för Skarphälls arbetsgivarring?
– Att vi har en gemensam målbild tillsammans med alla inblandade, både myndigheter, företag och deltagare.

Från deltagare till anställd

Anneli Andersson arbetar på Rusta i Visby. Där kan man möta henne som en glad tjej i kassan eller mellan hyllorna. 2008 var hon en av deltagarna i pilotprojektet på Skarphäll. Då var hon tillbakadragen och arbetsträning i butik med kundmöten var en stor utmaning. Almedalsveckan 2011 talar hon från scen vid Finsams frukostseminarium.
– Jag har alltid varit blyg så först var det var läskigt att möta kunder, berättar hon. Men det släppte efter hand. I dag är jag anställd med lön och jobbar heltid.

”Vad skulle du önska för framtiden?”

FinsamsGotland avslutar alltid intervjuer med frågan ”Vad skulle du önska för framtiden?”
Stina Hansson: Att vi fortsätter bygga det stöd som behövs för att alla ska få finnas i ett sammanhang, både genom coacher och arbetsgivarringar. Och på det sättet också fortsätter utveckla det goda samarbetet vi har med det gotländska näringslivet.

Anneli Andersson: Att alla som får möjlighet verkligen tar chansen och att det blir bättre och att det leder till att alla får jobb.

Tobias Mattsson: Att alla arbetsplatser – både privata och offentliga – har en acceptans och tar emot en praktikant när behovet finns.

Gunnar Bendelin: Jag är landsbygdsutvecklare. Det handlar om att få förutsättningar att utveckla landsbygdens näringsliv så att vi kan skapa trygghet och kan ta oss an dem som har särskilda behov.

Jesper Klingvall:
Att alla får jobb och som jag får komma på rätt plats. Min högsta önskar är att få fortsätta jobba på Nygarn AB så länge det går!

Frukostseminariet inleddes av Åse Larsson, Nationella Rådet och Arbetsförmedlingen.

Seminariet uppmärksammades av tidningen Föräldrakraft, som tipsade om detta i sin trycksak inför Almedalen 2011

Läs mer: Arbetsträning på Gotland
Läs mer. Skarphälls Arbetsgivarring 3
Läs mer: Jesper Klingvall, Gunnar Bendelin och projektet På Spåret

Arrangör: FinsamGotland, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

ÅTER TILL FINSAM I ALMEDALEN

Sök

 

Seminariet uppmärksammades av Föräldrakraft och nämndes som ett av 72 heta tips för Almedalen 2011

DAGENS HJÄLTAR
Anneli Nilsson och Jesper Klingvall

Anneli Andersson har anställning på Rusta. Jesper Klingvall arbetstränar i Östergarns skola.

Under Almedalsveckan berättade de om sina erfarenheter vid FinsamGotlands frukostseminarium.