Fem frågor till Hanna Lenholm

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/Hanna_Lenholm
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen
 

Fem frågor till Hanna Lenholm

Hanna Lenholm arbetar med trädgård  på turismanläggningen Kneippbyn, söder om Visby. Hon är också handledare inom Finsam-projektet På Spåret.

Vad innebär jobbet som handledare?
Jag är handledare för Johnny. Det innebär att vi hjälps åt med de dagliga sysslorna. Det är trädgårdsarbete – från plantering till rensning och underhåll.

Som handledare har jag planerat mitt arbete när jag vet att Johnny kommer. Vi undviker att vara mitt i smeten under sommaren. På det sättet har jag skyddat honom. Han ska slippa hamna i svåra situationer. Det har fungerat bra. Vi kan ju ändå inte vara i vägen, när det är som mest folk.

Vad krävs av en handledare?
Social kompetens! Man ska veta att man tar på sig en mycket viktig roll för projektdeltagaren. Men det krävs inte någon speciell utbildning. Och jag vet egentligen inte särskilt mycket om Johnnys problem.  Jag tar honom som han är.

Var kommer coachen in?
Utan stödet från coachen Ola Mårtensson hade jag aldrig kunna ta emot Johnny. Jag visste ju ingenting om Johnny, och det var under vår mest hektiska period, från slutet på maj och under sommaren.

I början var Ola med hela tiden. Det var nödvändigt. Nu är han bara här när jag är borta, så att Johnny ska slippa vara ensam.  Vi har blivit ett bra team, alla tre!

Vad tror du att det betyder för Johnny, att han får praktik här?
Jag ser  hur han växer hela tiden. I somras arbetade han två timmar om dagen, mellan 13-15. Vi fikade för oss själva.Nu, när det är lugnare är han här mellan 10-15. Och vi äter lunch tillsammans med de andra ”gubbarna”.

Allting har gått smidigt. Jag kan inte säga hur och när förändringarna har skett. Men Ola säger att ha såg skillnaden redan tredje dagen.

En önskedröm?
Jag tycker att På Spåret är ett bra projekt som kan ge ringar på vattnet. Arbetssättet skulle man kunna använda med andra grupper i samhället.
Projektets form är toppen – att de har med sig en coach! Många hade säkert backat om inte coachen fanns där.

Johnny arbetstränade hos Hanna på Kneippbyn fram till den sista oktober. Nu är Hanna tjänstledig över vintern. Om allt går som planerat kommer hon och Johnny att arbeta tillsammans nästa vår igen.

LÄS MER OM FINSAMPROJEKTET PÅ SPÅRET HÄR

Sök