Fem frågor till Kajsa Lingström

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/KajsaLingström
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Kajsa Lingström

Kajsa Lingström representerar hälso- och sjukvården i Finsam Gotlands kompetensgrupp. Till vardags arbetar hon med utbildningsfrågor vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningens kvalitetsenhet.

Vad gör kompetensgruppen?
Vi har två uppdrag. Det första är att skapa mötesforum för Finsams organisationer. Finsamfrukostarna är ett exempel. Målsättningen är att vi ska öka förståelsen för varandra och hur vi arbetar i de olika organisationerna.

Vårt andra uppdrag är att fylla kompetensluckor som kan finnas kring speciella frågor. Vi tar initiativ till utbildningar och föreläsningar.


Vad har ni för planer för hösten?
Höstens Finsamfrukostar kommer att bland annat att handla om kommunikation.

Vi kommer också att satsa på information om neurologisk sjukdomar och hur de kan påverka arbetsförmågan – samt kognitiva hjälpmedel och en tre-dagars kurs i ämnet Motiverande samtal.

Föreläsningen med Gunnel Norrö den 15 september knyter an till vårens tema, neuropsykiatriska diagnoser. Ett exempel på en sådan diagnos är Aspergers syndrom, en grupp som ofta möts av oförstående. Vi har märkt att det finns ett stort behov kunskap om Aspergers, både bland allmänhet och anställda. Det kommer många till våra föreläsningar.


Vari ligger Finsams styrka på Gotland?
Speciellt för Gotland är ”litenheten” – det är en fördel i ett samverkansprojekt som Finsam.
Vi är bekanta med varandra, både personer och organisationer. Vi vet vem som gör vad – och vad vi kan förvänta oss. Och det sätter press på att det blir gjort. Våra olika former av samverkan och samarbetet imponerar på många som kommer hit.


Det finns också mycket kompetens i de olika organisationerna, men vi behöver bli bättre på att se varandras starka sidor. Svårigheten ligger i att vi arbetar med olika regelverk och styrning. När regelverken förändras – som nu kring sjukskrivning – får det konsekvenser även för sjukvården, socialtjänsten och arbetsförmedlingen. I Finsam kan vi mötas för att hantera det så bra som möjligt.


Hur ser du på framtiden?
Finsams styrka blir tydlig i tider som dessa, med lågkonjunktur och åtstramning i finansieringssystemen. Nu blir det extra tydligt att vi inte klarar våra uppdrag utan samverkan.

Det är många som riskerar att utförsäkras det närmaste året. Och att stå utan försörjning blir en personlig katastrof. Därför är det är vårt ansvar att samverka, så att inte människor kommer i kläm.


Har du någon önskedröm med Finsam?
Jag hoppas att Finsam ska ta över Hälso- och sjukvårdens Inspirationsdagar. Inspirationsdagarna har arrangerats i projektform under sex år för HSF:s personal. Men modellen skulle passa så bra för alla organisationerna inom Finsam. Inte minst eftersom temat är etik, kommunikation och bemötande. Det är ju kärnan i Finsamarbetet.
Gemensamma inspirationsdagar skulle dessutom bli ett perfekt tillfälle att visa upp olika Finsamprojekt och ta upp aktuella frågor. Det är också vårt uppdrag att visa det som sker i Finsam för politiker och allmänhet.

Sök