Lättläst om JobbSam

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/LLjobbsam
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Lättläst om JobbSam

 
Till deltagaren
JobbSam riktar sig till dig som behöver stöd
för att komma igång mot jobb eller studier.
 
Genom JobbSam får du träna på en arbetsplats.
En coach finns alltid till hands som stöd.
 
Coachen hjälper dig också med annat
som kan vara hinder när du ska arbeta eller studera.
Det kan handla om ekonomi, levnadsvanor,
bostad eller hälsa.
 
Du kommer att få hjälp med de kontakter du behöver
för att komma igång.
 
För att klara JobbSam måste du verkligen vilja
ändra på saker i ditt liv.
Trots att det ibland kan vara jobbigt.
 
Målet är att du ska ha en tydlig plan. 
Du ska veta hur du går vidare för att klara din ekonomi
med lön eller studiebidrag.
Du ska veta vad som händer efter JobbSam.
Du ska klara av att driva din egen utveckling.
 
JobbSam finns hos Arbetmarknadsenheten i Visby.
All personal och verksamhet i JobbSam betalas av FinsamGotland.
Det innebär att alla Finsams medlemmar arbetar med JobbSam.
Läs mer om Finsam här nedanför.
 
 
Om FinsamGotland
FinsamGotland är ett samordningsförbund.
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Region Gotland.
I Regionen Gotland finns vård, omsorg, utbildning och socialtjänst.
Regionen arbetar också med arbetsmarknad och den gemensamma utvecklingen för ön.
 
Det finns olika regler för sjukersättning, a-kassa och försörjningsstöd.
Ibland fungerar reglerna inte så bra tillsammans.
För den som varit arbetslös eller sjuk under lång tid
kan det vara svårt att hitta ett jobb, börja arbeta eller studera.
 
Finsam ska hitta och pröva nya sätt att samarbeta.
Myndigheterna tar ett gemensamt ansvar.
det ska ge bättre stöd till dem som behöver hjälp
att klara sin vardag.
 
Det är extra viktigt att ta hand om unga människor
De ska inte hamna utanför samhället.
Målet är att alla gotlänningar ska få rätt stöd.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sök