Fem frågor till Svante Borg

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/Svante Borg
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

Fem frågor till Svante Borg

Svante Borg är försäkringsdirektör och Försäkringskassans ansvarige chef för lokala försäkringscenter och lokala kontor i Sverige. Den 29 oktober besökte han Gotland.
Anledning till besöket?
Jag tillträdde som chef den 1 april i år. Därför reser jag runt i landet och besöker Försäkringskassan lokalt, och regionalt. Det här är mitt 36:e besök – av 59 planerade.
Tidigare arbetade jag inom Försvarsmakten, där har jag alltid ”åkt längst fram där det händer”. Då ser man hur folk mår, aktuella frågor, vad som behöver göras. Och inte minst sådant jag inte behöver tänka på mer.

Försvaret och Försäkringskassan är visserligen två helt olika områden. Men det finns ganska stora likheter mellan ledarskapet i stora organisationer. Att vara chef som leder chefer är i sig en yrkesroll. Det handlar om prioriteringar, resursfördelning, kompetensutveckling och andra övergripande frågor. På Försäkringskassan måste jag kunna försäkringen för att ta beslut – men behöver inte själv kunna alla detaljer i ”finliret”.

Hur mycket har du hunnit sätta dig in i Finsam?
Jag är på väg in! Även om jag inte känner mig helt bevandrad i Finsam ännu, jag ser effekterna. Jag har mött några av projekten – Skarphäll är ett av dem. Där ser jag effekterna – och jag tycker att det är väldigt bra.
Rent övergripande sitter jag i den nationella samverkansgruppen där vi diskuterar handlingsplanarbetet, samordningsförbundens roll och dess ramar.

Finsams möjligheter?
Vi har ett samverkansuppdrag – och ett samordningsuppdrag för den enskilde försäkringstagaren. När jag ser hur handläggarna arbetar mot de olika intressenterna är Finsam ett av flera övergripande paraplyer.
För många grupper, av dem vi har försäkrade, kommer den enda möjligheten vi har att erbjuda utgöras av något substantiellt via Finsam. Där man kan skapa förutsättningar för projekt.
Vad skulle vi göra om vi inte hade den samarbetsformen?

Finsam skapar möjligheter att göra något för människor innan det är för sent. Det är viktigt när det nu, i enlighet med lagstiftning, finns en bortre parentes för sjukförsäkringen. För att komma igång med tidiga åtgärder behöver vi olika möjligheter att finansiera och samverka.

Finns det någon problematik?
Jag kan se att det ser olika ut, på olika platser i landet. Det viktiga är att vi har samma världsbild. Vi som arbetar inom offentlig förvaltning gör det av en orsak. Vi gör det för att jobba för Sverige och svenskarna. Då är frågan inte om hur lite vi behöver samarbeta mellan myndigheterna utan hur mycket.

Hur ser du på Finsam Gotland?
Jag kan alldeles för lite för att uttala mig med säkerhet, men jag ser positiva signaler från Gotland i andra sammanhang. Det gäller till exempel Sjukvårdsmiljarden och kvalitetsarbetet med de försäkringsmedicinska intygen. När vi i Sverige talar om att vi ska börja arbetet den första januari, då är det jungfruerlig mark för flera landsting runt om i landet.
Så kommer jag till Gotland och kan konstatera att det arbetet redan är igång. Det sänder signaler till mig att det är lättare att samarbeta ju mindre man är och ju mer man kan famna om sin region. En sådan plats är Gotland.

Har du någon önskedröm?
Jag skulle önska att Försäkringskassan har en sådan status om fem år, att vi har hundra sökande på varje jobb i landet.
Om jag får önska något mer privat är det att nästa års Medeltidsvecka får lika fint väder som i år – då kommer jag tillbaka!

Sök