Lyckad sjukskrivning på fyra ben - TRIS

Utskrivet från: http://finsamgotland.se/TRIS
Start Finsam på Gotland Projekt Paraply-nätverket Aktivitets-katalogen Möten och föreläsningar Tips och råd På arbets-platsen (H)järnkoll Almedalen

TRIS - Lyckad sjukskrivning på fyra ben

RAR-Sörmland med TRIS, Tidig rehabilitering i samverkan var värd för FINSAM:s första frukostseminarium Almedalsveckan 2011.

Anna-Sophia von Celsing är ortoped och rehabiliteringsläkare inom primärvården i Eskilstuna och Sörmland.
– Vi måste börja tidigt för att undvika att patienter fastnar i långvariga sjukskrivningar, inledde hon. Rehabiliteringspotentialen sjunker med 50 procent efter sex månader, troligen redan tidigare.

Fyra ben - fyra steg
Den sörmländska modellen TRIS är uppbyggd i fyra steg.
  • Dag 8: Individmöte, patienten behöver sjukintyg. Aktualisering sker av läkare, sjukgymnast, arbetsterapeut – eller socialtjänsten(försörjningsstöd), Försäkringskassan eller någon annan som ser att det finns risk för långtidssjukskrivning.  Individen fångas upp och informeras om vårdplanering.
  • Dag 14. Vårdplanering. Det är vårdens eget möte. Vad kommer att ske, vad ska rehabiliteras vilken vård, sjukgymnastik, arbetsterapi är aktuell? Om det står klart att detta inte är en fråga enbart för vården – utan också för Försäkringskassan (FK) , Arbetsförmedlingen (AF) eller socialtjänsten är det dags för Rehab-möte. Innan rehabmötet ska samtycke inhämtas – att individen godkänner att myndigheterna överför information i det aktuella fallet.
  • Dag 28. Rehabmöte. För gemensam planering hur man bäst använda de gemensamma resurserna för individens rehabilitering. Det kan vara aktuellt att ta kontakt med arbetsgivare och fackförening vid kommande avstämningmöte.
  • Avstämningsmöten

Utsedda handläggare

Modellens styrka är regelbundna schemalagda Rehab-möten, med utsedda handläggare från FK, AF och kommunens försörjningsstöd. 
– Det är alltid samma utsedda handläggare som kommer vid varje möte på respektive vårdcentral. Modellen gäller alla landstingsdrivna och privata vårdcentraler hela regionen.

Rehabkoordinatorer

Nyckeln för att få detta att fungera är rehabkoordinatorerna, som sedan 2006 finns på vårdcentralerna rehabkoordinatorerna.
Rehabkoordinator är en utsedd person med vårdcentralen som arbetsplats och med uppdraget att lista alla sjukskrivna för att hitta dem som riskerar längre sjukskrivning.

Resultat

Det är svårt att visa att det är samverkan genom TRIS som givit resultat. Men det finns statistik över utvecklingen i regionen (Södermanlands län).
Perioden 2007 till 2010  har ohälsotalet sjunkit med 8,7 dagar och antalet sjukskrivna vid vårdcentralerna har minskat med 1040 personer

– Vi diskuterar cirka 250 – 300 rehab-ärenden i Sörmland. Och vi ser att 82 procent av de ärenden vi diskuterar har smärt- och/eller psykiatriska diagnoser.

Framgångsfaktorer

Rehab-koordinatorn som är spindeln i nätet är en framgångsfaktor frö modellen.
En annan förutsättning för att TRIS ska fungera ligger på ledningsnivå. Det måste finnas resurser till samverkan, med fasta nedskrivna rutiner och tider för möten. Beroende på behov kan det se olika ut hur ofta och länge man möts, men det måste finnas rutiner.
– Eldsjälar är kanon när det gäller att starta saker. Men för att det ska vara hållbart system krävs rutiner! Det ska vara självklart att det finns utsedda personer till alla möten. Om någon slutar ska den ersättas, poängterade Anna-Sophia von Celsing.
– Det viktigaste är förmodligen att vi jobbar tidigt. När vi ser ett mönster som kan leda till längre sjukskrivning ska vi starta direkt, tillsammans med individen.

Modellen är väl inarbetad i Sörmland. Rehabkoordinatorerna har funnit sedan 2006, med viss ersättning från Sjukskrivningsmiljarden.
– ­Arbetssättet är definitivt etablerat och förhoppningen är att varje organisation ska finansiera sina egna handläggare, avslutade Anna-Sophia von Celsing.

KONTAKT: 

Länk till hemsida: TRIS

Arrangör: Samordningsförbundet RAR Sörmland, Nationella Rådet och Nationella Nätverket NNS.

Sök
Publik
Många kom till måndagens frukostseminarium. Bland andra Gunnar Axén, ordförande i riksdagens socialförsäkringsutstott.